A Somogyi Református Egyházmegye honlapja
"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által." (Gal 3,26)BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszóGoogle Pagerank, SEO toolsfreestat.huBeszámoló a Nagykanizsai Református Gyülekezet családi napjáról

2013. június 9.


Az alkalomról a kanizsahir.hu-n megjelent tudósítást IDE kattintva olvashatja el!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Somogyi énekkari találkozó volt Szennában
2013. május 11-én


Kutasiné Molnár Boglárka kaposmérői lelkipásztor beszámolóját
IDE kattintva olvashatja el!
Beszámoló a Kanizsai Esték első előadásáról

Hatalmas kincs megváltott embernek lenni


Február 11-én, szombaton este 18 órától Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének előadásával kezdődött meg az idei Kanizsai Esték rendezvénysorozat a Nagykanizsai Református Egyház gyülekezeti termében. Nagy izgalommal készültünk az első előadásra, és öröm volt látni, hogy a rossz idő ellenére is sokan eljöttek. Az előadás keretében az egyház megújulásának lehetőségeit járta körbe a püspök. Hívők és nem hívők úgy érezzük mindnyájan, szükség van arra, hogy az egyház betöltse a küldetését; ennél fogva a megújulásra is folyamatosan szükség van. Ezt erősítette meg előadónk is, aki nagyon őszintén tárta elénk a mai helyzetet, majd néhány fontos tételre hívta fel a hallgatók figyelmét.
Az első tétel, hogy a megújulás Isten igéjéhez, az evangéliumhoz kötött. A második tétel szorosan az elsőhöz kapcsolva arról az áldásról szólt, amely az evangéliumból fakad. A harmadik tételben pedig az életszerűség szükségességére mutatott rá.
A püspök elmondta, hogy meg kell látnunk, milyen hatalmas kincs birtokosai vagyunk. Isten Jézus Krisztusban megváltást, örök életet adott nekünk, s ez a mi földi életünket is mássá teheti. Szemléletváltozás következik be az emberben, amikor az örök élet birtokosává válik.
Mindnyájan éreztük, hogy velünk együtt előadónk számára is nagyon fontos, égető ez a kérdés, hiszen nemcsak az egyház, hanem nemzetünk, a társadalom egysége és jövője is attól függ, felfedezzük-e, megerősödünk-e abban, hogy Isten a lényeget bízta ránk. Ez kell, valósággá váljon, ennek kell betöltenie hétköznapjainkat, egymáshoz való viszonyunkat. Amíg ez nem sikerül, addig nem várhatunk megújulást.
Ebben a folyamatban egyik pillér az igehirdetés és a bizonyságtétel megújulásának szükségessége, ahol az igehirdetés Isten személyes, életszerű üzenetévé válik.
A másik pillér a közösségteremtés, amikor a rohanó világban elcsendesedhetünk, feltöltekezhetünk, megtalálhatjuk az evangéliumi értékeket, és megtapasztalhatjuk a testvériséget. Szemléletes példán keresztül érzékeltette, hogy az egyháznak úgy kell jelen lennie a világban, hogy minél több ponton kapcsolódjon azokhoz a kérdésekhez, küzdelmekhez, harcokhoz, amelyekkel a mindennapi ember küzd. Az istentiszteleten jelen lévő embernek meg kell éreznie, hogy jó itt lenni!

Hella Ferenc
lelkipásztor


A gyülekezet honlapját IDE kattintva érheti el!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Nyilas Misi 2011 - Úton és célban az adomány

A csurgói Gimnázium 270 cipősdoboznyi ajándékkal indult Kárpátaljára


Az utazásról készült beszámolót IDE kattintva olvashatja el!

Az ünnepségen készült képeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Karácsonyi ünnepség Csurgón

December 15-én, csütörtökön a nagyiskolások karácsonyi ünnepi úrvacsorás istentiszteletével kezdődött az ünnep a csurgói református templomban.


Az alkalomról készült beszámolót IDE kattintva olvashatja el!

Az ünnepségen készült képeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Első Dunántúli Református Alpha Találkozó

Nagykanizsa, 2011. szeptember 10. szombat


Az alkalomról készült beszámolót IDE kattintva olvashatja el!

Az összejövetelről készült képeket IDE kattintva olvashatja el!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Hálaadó ökumenikus istentiszteleten vettek részt a kampus végzős diákjai

2011. július 1.

Egyetemi tanévzáró


A már hagyományossá váló hálaadó tanévzárón Hella Ferenc lelkipásztor köszöntötte a fekete talárba öltözött végzős hallgatókat.

Sifter Gergely káplán példabeszédében megidézte a király két fiának történetét, akiknek a kijelölt termet be kellett tölteniök. S amíg a nagyobbik fiú terménnyel hordatta tele, a kisebb királyfi éjszaka csupán egy égő gyertyát helyezett el, ám annak fénye az egész teret betöltötte. Ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a fényhordozók, hiszen Isten nem személyválogató. A mostani helyzetetek nem megérkezés, hanem elindulás; rajtatok, a ti munkálkodásotokon áll a világ, ha Isten, a jóságos ott van a szívetekben.

Deme Dávid lelkészt boldogság töltötte el, hogy az imádság házából indulnak a fiatalok, bár lehet, hogy ezt még ebben a pillanatban fel sem mérik. Hálával tartozunk a Teremtőnek, aki gondoskodásával készségeket, tudást adott, amit aprópénzre kell váltani. Áldottak, akik megosztják tapasztalataikat. Minden bölcsesség és ismeret Krisztusban van elrejtve. Ne féljünk, mert megváltott bennünket Krisztus, aki velünk van a világ végezetéig. Segítségét, vezetését, áldását kérnünk kell; megszólítani őt, hogy segíthessünk embertársainknak, hiszen mindannyian az ő gyermekei vagyunk.

Hella Ferenc lelkipásztor Józsué szavaiból kiemelte: Megparancsoltam, légy bátor és erős, veled van az Úr. A bíztatás ma különösen fontos, mert a talentumokkal, tudással övezett fiatalokon nagy a felelősség, tőlük függ a Kárpát-medence, gyermekeik és mindannyiunk jövője. Nem szabad megfutamodniuk, miként szüleik sem tették ezt. A Rettenthetetlen c. film skót harcosának szavait idézte fel, ami szerint dicsőn, bátran meghalni vagy gyáván megfutamodni, s majd öregen szembenézni önmagunkkal; e kérdés dillemájából mindig a bátraké az erkölcsi fölény.

Az ökumenikus apostoli, ároni és elbocsátó áldást követően az emelkedett hangulatú istentisztelet nemzeti imánk, a Himnusz hangjaival záródott.


A gyülekezet honlapját IDE kattintva tekintheti meg!

A táborról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Értékteremtésre ösztönözték a táborozókat

„Fontos, hogy a felnövekvő fiainkból határozott döntésekre, küzdelmekre, kitartásra képes férfigeneráció váljék!”


Június huszadikától egy héten át a Nagykanizsai Református Egyházközség szervezésében gyermekek táboroztak az Őrségben. A táborozás megteremtésének hátteréről, a táborozás céljáról, tapasztalatairól Hella Ferencet, az egyházközség lelkipásztorát kérdeztem.

- Az elmúlt évben kezdődött az a fajta együttműködésünk az őrségi Őrállók Alapítvánnyal, amelynek révén történelmünket, hagyományainkat, keresztyén értékeinket összekapcsolva táborokat szervezünk. Tavaly Attila és a hun egyesítés korának felelevenítése, megidézése volt táborunk központi témája. Idei táborunk egyfajta kalandtábor volt, amelyben Szent László lovagkirály korát idéztük. A történelmi múlt megidézése során a fiatalok megismerhették a korabeli fegyvereket, ruházatot, viseletet, népszokásokat és még számtalan olyan dolgot, amik magyarságunk hagyományaihoz, történelméhez tartoznak. Az első tábornapunk már aktív munkával, feladattal telt. Vendéglátóink, az Őrállók a tábori szabályok megismertetése után ruhák és pajzsok készítésére invitálták gyermekeinket, akiknek csoportokat, vagyis a történelmi hűség kedvéért úgynevezett rendeket kellett alkotniuk. A rendek székely rovásírásos üzeneteket kaptak, amiket némi „mankó” segítségével meg kellett fejteniük. Az üzenetekben egy éjszakai támadás veszélyére hívták fel a rendek figyelmét, amely be is következett. A támadáskor elveszítettük zászlónkat és a szakácsnőnket. Érzékeny veszteségeinket, egy kemény, embert próbáló éjszakai harc során szereztük vissza. Okulva a történtekből éjszakai tűzőrzést szerveztünk, amelynek során egy felnőtt és két gyermek kétóránkénti váltásban őrködött.

- A harci cselekményeken kívül milyen hagyományokkal ismerkedtek még?

- Voltak kézműves foglalkozások, amelyek során a fazekasság fortélyaival ismerkedhettek meg a gyermekek. A fegyverkovácsok mesterfogásai mellett ruhákat készíthettek a fiatal történelemkutatók. Az Őrállók szervezésében egy Gazdálkodj okosan című előadást hallhattak, amelynek segítségével a gyermekeink betekintést nyerhettek a pénzügyi intelligencia rejtelmeibe. Kirándulásokat is szerveztünk. Egy gyalogtúra alkalmával meglátogattuk a szalafői őserdőt több mint nyolc kilométert gyalogolva. A túra állomáspontjain különböző harci és sportfeladatokat teljesítettünk.

- Ennyit gyalogolni manapság egy gyermeknek nem kis feladat, amikor többnyire autóval viszik, hozzák őket még az iskolából is. Nem volt reklamáció?

- Egyáltalán nem! Nagyon fegyelmezetten viselkedtek, és meglepő kitartásról tettek tanúbizonyságot.

- Mi volt a táborozás csúcspontja?

- Az utolsó estét lovagi vacsorával búcsúztattuk. A korhű vacsorán gyertyafény mellett korhű evőeszközzel, vagyis kézzel fogyasztottuk el ételeinket, amit nagyon élveztek a gyerekek, mert ez ugye manapság már nem elfogadott. A táborozás összességében jó hangulatban telt. Kiemelten fontos, hogy a táborozás során fiaink kifejezetten férfias dolgok alapismereteivel ismerkedhettek. Legfőbb érték, hogy a felnövekvő fiainkból határozott döntésekre, küzdelemre, kitartásra képes férfigeneráció váljék!

- A részvételi díjakon kívül ki, illetve kik finanszírozták a tábor költségeit?

- Az Őrálló Alapítvány nagyon sok mindenben járult hozzá a tábor életre hívásához, megszervezéséhez, annak sikeréhez. Emellett városunk polgármestere, Cseresnyés Péter saját keretéből 200 000 forinttal támogatott minket. Saját berkeinken belül pedig természetes módon a Nagykanizsai Református Gyülekezetért Alapítvány és az egyházközség is hozzájárult a táborozás sikeréhez. Utólag is úgy ítélem meg, hogy a ráfordított energia és támogatás meghozta, illetve meghozza majd a gyümölcsét.

- Eddig szó esett hagyományőrzésről, identitástudat növelésről, férfiasságra való nevelésről. Felekezeti táborként a hitélet milyen szerepet játszott, és hogyan gyakorolták a fiatalok a táborozás során?

- Hangsúlyozom, hogy ez egy ökumenikus tábor volt, minden zökkenőmentesen folyt. Reggel istentisztelettel indult a napi program. Az áhítatok előtt feleségem új énekeket tanított meg a gyermekekkel. Összefoglalóan a táborozás ideje alatt arra ösztönöztük őket, hogy az Istenre való hagyatkozás, a neki való engedelmesség, a hit útján való járás mellett próbáljanak maradandó értékeket alkotni, a meglévőt pedig óvják, becsüljék.

A gyülekezet honlapját IDE kattintva tekintheti meg!

A táborról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Országos elődöntőt játszottak fiú kéziseink

Csurgón,a városi sportcsarnokban került megrendezésre, négy csapat részvételével a fiú kézilabda Diákolimpia területi elődöntője. A tét az országos döntőbe jutás volt.

Iskolánk csapata hosszú-hosszú évek után indult újra, és ahogy erről az előző hírekben beszámoltunk, sikert sikerre halmozott.

Az elődöntő is jól indult: a nagyiskola teljes létszámú szurkolása közepette (az 5-12 évfolyam diákjai és a tantestület tagjai, tehát közel 250-en voltunk a lelátón) a Szentgotthárd csapatát 34-24 arányban győztük le, így az első helyért játszhattunk.

Az aranyéremről és az ország legjobb nyolc csapata közé való bejutásról a Veszprém elleni mérkőzés döntött, ahol csapatunk hősiesen helytállva vereséget szenvedett. Így ezüstérem került a nyakukba és a szurkolók elismerése mellett az a remény, hogy jövőre, ugyanebben a korosztályban még előrébb léphetnek. Ebben bízunk, az eredményhez pedig szívből gratulálunk a játékosoknak, Vörös Károly tanár úrnak,edzőnek és Peperő Miklós tanár úrnak!

Hajrá Csurgó, hajrá Csokonai!

Az alkalomról bővebben IDE kattintva olvashat!

Az intézmény honlapjára IDE kattintva juthat el!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
A Csurgói Gimnázium táncosainak sikere a regionális minősítő versenyen

Iskolánk néptáncosai Kadarkúton szerepeltek, az Együd Árpád emlékére szervezett regionális minősítő néptánc-versenyen.

Márton Sándor (aki nem csak a táncot tanította be, hanem a koreográfiát is készítette) tanítványai felcsíki táncokat adtak elő, "Tágasságot nekem is!" címmel. A zsűri bronz minősítéssel díjazta szereplésüket.

A táncosoknak, a tanár úrnak szívből gratulálunk és várjuk az eredményes folytatást!

Az alkalomról bővebben IDE kattintva olvashat!

Az intézmény honlapjára IDE kattintva juthat el!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Kibocsátó úrvacsorás istentisztelet Csurgón

A tavaszi szünet előtt, a Nagyhétre és Húsvétra készülve kibocsátó úrvacsorás diák-istentiszteletet volt a Díszteremben. A hagyományteremtő szándékkal szervezett alkalmon a 8-12.évfolyam diákjai és tanárai vettek részt, igét hirdetett Kovács József, az igeolvasást és az imádság szolgálatát két 12-es diák: Kálmán Ivett és Csörsz Ráhel végezte. Oláh Ilona református és Györgyi Zsolt evangélikus lelkészek ágendáztak, az Iskolazenekar Várhalmi Virág tanárnő vezetésével az éneklést segítette.

Egy körben, egymásnak átadva vettük a kenyeret, majd a lelkészektől a bort. Az úrvacsorát közös hálaének zárta.

Istené legyen a dicsőség, hogy élettel teli, lelkes és diákos, egyszersmind méltóságteljes istentiszteletről indulhattak haza a Csokonai felnőtt egyháztagjai.

Az alkalomról bővebben IDE kattintva olvashat!

Az intézmény honlapjára IDE kattintva juthat el!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
„Élő tükörként álltok előttem.”

0411 – PIN kódnak is beillő. Nekünk, magyaroknak azonban ez a költészet napja. 1905. április 11-én született József Attila költő, akinek tiszteletére 1964 óta a költészetet ünnepeljük IV. hó 11-én.

A kaposmérői református gyülekezet számára különös aktualitással bír ez a nap.

A mi közösségünkből ered Fodor András költő. Naplójában így írt erről 1979. február 25-én: „itt mindig rendkívüli szeretettel vártak, ez ösztönzött arra, hogy beváltsam egy közösség reményeit”. A mérei iskolában megismert és a mérei templomban énekelt genfi zsoltárok ismerete kiváló táptalaj volt a szófűzés mesterségéhez: „Mi az, hogy „lakoznak”, „tusakodnak”, mi az, hogy „óh, életnek kútfeje” vagy „búsult gerjedezésedben”? S a szöveggel együtt a kiszámíthatatlan mozgású dallam is elütött mindentől, amit addig hallottam. S a tulajdonképpeni csoda ezután történt. Szenczi Molnár Albertnak, Loys Bourgeois-nak együttesen, vagy Varga Pál tanítóm szerencsés módszerének köszönhető-e, nem tudom, de hamarosan az iskola legjobb hangú zsoltárosával álltam párban a billentyűsor két oldalán, előénekesként diktálva az orgona hatalmas, világoskék hangszekrényének. Amit addig és azóta is ritkán tapasztaltam, kiderült, hogyan lehet a napi kötelesség, például a reggelenkénti templomi könyörgés, pusztán az éneklés buzgóságától, a szöveg és dallam egymásba feszülő mámorától lélekindítóan szép… Minden zsoltárt el kellett énekelnem. Katolikus vallásban nevelődött anyám és két néném arcán, szemén sose láttam még ennyi kétely nélküli, sugárzó odaadást, az átvett élmény ilyen osztatlanul kivirult, boldog pírját. Nem hiszem, hogy saját verseim közösségteremtő missziójával elértem valaha is ennél tisztább sikert.”
A költészet napjához legközelebb eső vasárnapi istentisztelet után a templomfalon lévő emléktáblánál gyűltünk össze. Elénekeltük a költő legkedvesebb zsoltárát, Az Úr énnékem őriző pásztorom… Kutasiné Molnár Boglárka lelkipásztor méltató gondolatai után Tulipán Lilla Virág konfirmandus szavalta el a költő „Mérei dombok” című versét, Korontai Ágota gondnokasszony pedig elhelyezte az emlékezés koszorúját.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Ökumenikus Bibliai Partnerség Találkozó

2011. március 29. és április 4. között az Ökumenikus – Bibliai Partnerség Találkozón vettem részt a németországi Lippei Egyhámegye szervezésében.

Az eseménynek a Detmold város közvetlen közelében található Szent Bonifáciusz Ifjúsági Továbbképző Központ adott otthont. A találkozó a Különböző nézőpontok elnevezésű projekt kivitelezéséről szólt. A projekt lényege, hogy a németországi egyház is ugyanazzal a problémával szembesül, mint a magyarországi: egyre kevesebben járnak templomba. Ennek felismeréseként született meg az a gondolat a szervezőkben, hogy ha az emberek nem mennek el templomba, akkor az egyháznak kell nyitnia, és a templomnak kell elmenni az emberekhez. Ez konkrétan azt jelentette, hogy a tíz országból (Magyarország, Erdély, Lengyelország, Litvánia, Hollandia, Lichtenstein, Togó, Kamerun, Ghána, Dél-Afrika Köztársaság és India) érkezett résztvevők olyan, az igehirdetés szempontjából szokatlan helyekre látogattak el és szólították meg az embereket, hogy Istenről, hitről, Bibliáról beszélgessenek, mint fitness-központ, gyógyszertár, kórház, városközpont, iskola, áruház, és hajléktalanoknak létesített menedékhely. A projekt nemzetközi jellegére egyrészt azért volt szükség, mert senki sem lehet próféta saját hazájában, másrészt a felvetett témák feldolgozásánál a nagyon különböző országokból származó résztvevők ugyanazt a problémát más szemszögből tudták megközelíteni.

A résztvevők az ismerkedési est után négy csoportra oszlottak, ahol mindegyik csoport egy adott témát dolgozott fel:

Szegénység és gazdagság

Egészség és gyógyulás / gyógyítás

Egyéni felelősség és szolidaritás

Teljesítménykényszer és feszültség-levezetés

Mindegyik téma egy bibliai szöveg alapján került feldolgozásra kiscsoportos, párbeszéden alapuló módon, majd a felkészülés után a csoportok kimentek a már fentebb megnevezett helyekre evangélizálni. Természetesen mindezt a helyi gyülekezet lelkészeinek és egyházmegyei dolgozóinak nagy munkát jelentő irányítása alatt tettük.

Egymagam a teljesítménykényszer és feszültség-levezetés témát feldolgozó csoport munkájában vettem részt, bibliai szövegünk a Prédikátor könyve 3: 1 – 15 volt (Mindennek rendelt ideje van…) Csoportomban kizárólag európai résztvevők voltak Lichtensteinból, Litvániából és a házigazda Németországból, ez szerintem nem véletlen, hisz ez a probléma sokkal inkább Európára jellemző, mint Afrikára vagy Ázsiára. Utóbbi földrészek képviselői főként a szegénység és egészség témakörét feldolgozó csoportokban dolgoztak. Csoportmunkánk után a detmoldi fitness-központba látogattunk el, ahol nagyon szívélyesen fogadtak, az ottlevő polgárok sem zárkóztak el az általunk feltett kérdések megválaszolására, de a csoportmunka során előkészített hosszabb, kerekasztalos megbeszélésre nem került sor, mivel a megszólított személyek időhiányra hivatkozva edzés után távoztak. Saját csoportunk munkáján kívül megtekintettük a másik három csoport tevékenységét is, ami úgyszintén érdekes és tanulságos volt. Különleges volt megtapasztalni, hogy az évszázadokkal ezelőtt európai elődeink által keresztény hitre térített indiaiak és afrikaiak utódai most Európa egyik gazdasági – politikai nagyhatalmi országában hirdetik Isten szavát és biztatják az egykori hitterjesztők utódait, hogy térjenek vissza Istenhez.

Végkövetkeztetésként elmondható, hogy az ötlet, kimenni az emberek közé és beszélni nekik Istenről, kifejezetten jó – sokan fejtették ki véleményüket a megszólítottak közül és egyértelműen lehetett látni, hogy nyitottak a kérdésre, főleg ha a téma és a bibliai szöveg kellően van tálalva (gondolok itt az evangélizációkat tarkító meghívott művészek rövid szereplésére). Úgy gondolom, ha nem is pont úgy, ahogy ez a lippei projekt lezajlott, maga az ötletet érdemes lenne gyakorlatba ültetni szűkebb, magyarországi környezetünkben is – akár egyházi szervezésben, akár iskolai szervezésben, hisz napjainkban a missziónak, az evangélium hirdetésének szükségessége egyértelmű.

Hálát adok az Úrnak, hogy közös áhítatokkal erősödhetett hitünk. Ezúton köszönöm a Dunántúli Református Egyházkerület (a Lippei Egyházkerület partneregyháza) és a Somogyi Református Egyházmegye segítségét, hogy részese lehettem ennek a programnak.

További részletek a programról www.andere-sichten.de német nyelvű honlapon.

Áldás, Békesség!

Reksán Rezső

Az intézmény honlapjára IDE kattintva juthat el!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Biztonságos böngészés - előadás a csurgói Gimnáziumban

A Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztálya és a Nagyatádi Rendőrkapitányság szervezésében megrendezett, az internet veszélyeiről és a biztonságos használatról szóló előadássorozatnak iskolánk adott otthont.

Kovács József igazgató és Polgár László r.hadnagy köszöntője után Hegedűs János r.alezredes, rendőrkapitány köszöntötte a nagy számban megjelent hallgatóságot.

"Az internet 'sötét' oldala címmel Makai Gyula r.szds, a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársa tartott plenáris előadást, majd a program két helyszínen zajlott tovább. A nagy számú diák-érdeklődő Polgár László vezetésével a "Hogyan internetezzünk?"-kérdésre kereste a választ, a szülők és a pedagógusok pedig Schiroky Vilmos előadását hallgathatták arról, hogy "Hogyan védjük meg gyermekeinket az internet káros tartalmától".

Gyermekeink biztonsága közös érdekünk, az iskola nevében ezúton is köszönjük a rendőrség, a szakemberek segítségét, fáradozását!

Kovács József igazgató

Biztonságos Böngészés Program - IDE kattintva egy jól működő gyakorlat eszközeit tekintheti meg!

Az intézmény honlapjára IDE kattintva juthat el!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Kiszálláson a csurgói gimnázium diákjai Pápán

2011. március 27-én délután iskolánk lelkes kis csapata Pápára látogatott az ottani református gyülekezet ifjúságához, nagytiszteletű Márkus Mihály lelkipásztor meghívására. A gimnázium Zenekara nagy örömmel készült a találkozóra az ottani zenészekkel, és igazi örömzenélésben lehetett részünk. A zene, az énekszó töltötte be délután öt órától a gyülekezeti ház nagytermét, majd meghallgattuk Kovács József igazgató úr prédikációját a mustármagról és a kovászról szóló példázatokról.

Bővebben a rendezvényről IDE kattintva olvashat!

Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

Az intézmény honlapjára IDE kattintva juthat el!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
"Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." (1Thessz 5,16-18)

Beszámoló az RKTDK napjairól..

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK
XVII. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS DIÁKKONFERENCIÁJA

Csurgó, 2011. március 18-19-20.


Az RKTDK az egész Kárpát-medencét érintő rendezvény, hiszen a hazai református iskolák mellett részt vesznek az erdélyi református gimnáziumok tanulói is. Ez a tudományos diákköri mozgalomhoz hasonló verseny: a tanulók szabadon választott témából egy dolgozatot írnak, melyet a konferencián egy tízperces előadás keretén belül mutatnak be és védenek meg. A hangsúly a konferencián van: kutató diáknak és felkészítő tanárnak egyaránt fontos a találkozás, véleménycsere, a kapcsolatok kialakítása és ápolása. Emellett aki egy dolgozat megírására vállalkozik, már középiskolában megtanulja, mi a kutató-adatfeldolgozó munka lényege, mi a pontosság a leírásokban és a hivatkozásokban, és mi az igényes kivitelezés.

A Református Középiskolák 17. Természettudományos Diákkonferenciájára idén 16 iskola küldte el 53 diákját, akik öt szekció három korcsoportjában versenyeztek: biológia, földrajz, tárgyi néprajz, környezetvédelem, tudomány- és technikatörténetből.

A rendezvény nyitó áhítatán dr. Bölcskei Gusztáv, a MRE zsinatának lelkészi elnöke szolgált. Kovács József igazgató megnyitója után Steinbach József, a Dunántúli Ref. Egyházkerület püspöke, Bellai Zoltán püspöki főtanácsos, dr. Huszár Pál, az MRE zsinatának világi elnöke, végül Füstös János, Csurgó város polgármestere köszöntötte a résztvevőket.

A hit, tudomány és művészetek hármas egységéhez híven minden évben meghirdetjük a rendezvényhez kapcsolódva „Múzsám a természet”c. rajzpályázatot. Ez alkalommal 17 iskolából 142 alkotás érkezett. A nyerteseknek a díjakat kiosztotta Balogh Mihály nyugalmazott OPKM igazgató. A rajzpályázaton alsó tagozatos kategóriában Varga Réka Halásztelekről, a felsősök közül Somogyi Vera Gödöllőről, a gimnazisták közül Kránitz Eszter Csurgóról (Nagyváthy Középiskola) vehette át az első díjat.

A konferencia első estéjén hagyományosan egy természettudományokhoz kapcsolódó előadást hallgathatunk meg. Ezúttal dr. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház igazgatója beszélt hit és gyógyítás kapcsolatáról, az orvosi hivatás lényegéről és kihívásairól.

Másnap reggel a közös áhítat után kezdődött a verseny. A diákoknak a zsűrielnökök által már értékelt dolgozatokból átalakított előadással kellett bizonyítaniuk, hogy a választott témában jártasak, vitaképesek. Délután szakmai kiránduláson vettek részt: a gyékényesi kavicsbányató kotróhajóján utazva ismerkedtek a tó természeti értékeivel és gazdasági hasznosításával. Este a zárórendezvényen a kisiskolások nagy sikerű színdarabja után következett a legizgalmasabb program: az eredményhirdetés.

Biológia I. szekcióban Sokszínűség a bárányok völgyében c. dolgozatával első díjat kapott Hamar Éva, a Gödöllői Református Líceum, Gimnázium és Kollégium diákja, felkészítő tanára Horváth Zsolt. Biológia II. szekcióban Horváth Eszter Gödöllőről Gyógynövények c. munkájával lett első. Földrajz szekcióban mindhárom korcsoportban született első díjas dolgozat, a legjobbak: Csabuda Árpád Gödöllőről (A kazári boszorkányszék. Felkészítő tanára Pintér Zoltán István); Gulybán Olivér, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium tanulója (Az éghajlati elemek változásának elemzése a karcagi metorológiai állomás adatai alapján. Felkészítő tanára Major János); és Kráncsevics Olivér, a siklósi Sztáray Mihály Református Általános Iskola és Óvoda diákja (Adatok Siklós városképének alakulásáról, a városlakókról. A Kálvin utca története. Felkészítette Ambachné Perics Irén.) Környezetvédelem szekcióban első helyen végzett Szilágyi Renáta, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumból (Bableves ólommal, avagy a nehézfémszennyezés. Felkészítette dr. László Enikő) A díjazottak kihirdetése után a résztvevők meghallgatták a legjobbnak értékelt előadásokat.

A konferenciát színesítették a következő kiállítások: Németh László malakológus puhatestű- és ásványgyűjteménye, Varga Luca Kató és Varga Róza csokonais diákok grafikái. Vendégünk volt a konferencián (a Julianus testvériskola-program támogatásával) a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium küldöttsége: 42 diák és 4 tanár, Gergely György aligazgató vezetésével.

Bővebben a rendezvényről IDE kattintva olvashat!

Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

Az intézmény honlapjára IDE kattintva juthat el!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Hittanos farsang Kadarkúton

A Kadarkúti Református Egyházközség adott otthont február 19-én a Kaposvár-környéki Lelkészi Kiskör Gyülekezeteiben levő hittanosok II farsangi találkozójának. A több mint 80 résztvevő fele-fele arányban oszlott meg gyerekek-felnőttek számában.
A találkozó nagyon jó hangulatban telt. Uszkay Huba helybeli lelkész köszöntő szavai után vidám hangulatú, hitébresztő énekeket tanultunk. A lelkész által tartott áhítat stílusa beleillett a farsangi hangulatba: az arab sejk jelmezébe bújt lelkész úgy beszélt az etióp főember megtéréséről, mintha egy jó barátja életének legfontosabb eseményét mesélné el, kiemelve a sajátos hangvételű igehirdetésben, hogy:
milyen boldog az az ember, aki szív szerint vágyik az istentiszteleten való részvételre,
milyen áldott dolog a Bibliát olvasgatva haladni az élet rögös útján,
milyen jó tudni, hogy a kicsit nehezen érthető részek megértéséhez van lehetőség odafordulni a lelkészhez segítségért és
milyen nagy öröm az, hogy Isten örökéletre elválasztott népéhez tartozva továbbadhatjuk a Megváltóról szóló örömüzenetet.
Ezután a farsangi jelmezbe öltözött gyerekek léptek a színpadra. A zsűrinek nagyon nehéz volt kiválasztani a nyerteseket a sok jópofa, eredeti ötlet alapján készült jelmezbe öltözött, aranyos gyerekseregből. Láttuk itt Malackát, egy rénszarvast, varázslót, ördögöt és vámpírt, kalózt, indiai lányt, cigánylányt, horgászt és udvari bohócot, cicát, sakkfigurát, királylányt és Pókembert.
Amíg a tombolatárgyakat kisorsoltuk, a zsűri meghozta döntését, ami alapján
III. helyre egy katicabogár és egy vadász,
II. helyre egy néger lány és egy autóirányító,
I. helyre pedig egy mókus és egy űrhajós került.
Az emléklapok átvétele után csoportképet készítettünk, azután körbeálltuk a megterített asztalt, amin mindenki talált magának ízletes falatot, innivalót.
Hálásak vagyunk mindenki támogatásáért, segítségéért, amivel hozzásegítettek ahhoz, hogy örömben, jó kedvben közelebb kerülhessünk egymáshoz és Istenünkhöz. Övé legyen a dicsőség!

Domokos Dezsőné és Regán Lászlóné
presbiterek

Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Szeretetszolgálat Kárpátalján

A Nyilas Misi karácsonyában összegyűjtött csomagokkal, az adventi vásár és az istentiszteletek perselypénzével december 19-én, vasárnap este indultunk el kárpátaljára.

A kaposvári református gimnázium és az egyházkerület képviselőivel és segítségükkel éjszaka léptük át a határt és egyenesen a beregszászi Diakóniai Osztály telephelyére mentünk, ahol Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka fogadott bennünket.

Néhány óra alvás után a hétfői napon beregszászi iskolákat és óvodákat kerestünk fel a csurgói ajándékokkal, idős néniket látogattunk meg az elkészített szeretetcsomagokkal.

A keddi napon a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus leány-árvaházba vittük el ajándékainkat.

Köszönet mindenkinek: a dobozok elkészítőinek, a gyűjtő-csomagoló munkát végzőknek, az adventi vásár előkészítőinek és lebonyolítóinak, a vásárlóknak, az istentiszteleten adakozóknak, az itthonról imádkozóknak!

A két nap alatt több mint 200 cipősdobozt, 60.000 forintnyi élelmiszert, tisztítószert, apróbb-nagyobb ajándékot osztottunk szét. Gazdagabbak mégis mi lettünk, a mosolyok, a közös áhítatok, a mindent betöltő Szentlélek által.

Övé a dicsőség!

Kovács József, Zajzon István

Bővebben IDE kattintva olvashat az eseményről!

A képeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Felnőtt konfirmáció – ahogy én láttam

felnőtt konfirmáció volt a nagykanizsai református templomban -

December 12-én döntöttünk. Felnőttként, szabad akaratunkból döntöttünk úgy, hogy csatlakozunk Krisztus csapatához, a református keresztyén egyházhoz. Tíz ember állt vasárnap a templomban az Úr asztala előtt, hogy vallást tegyünk hitünkről a konfirmációi fogadalom keretében.

Az esemény nem volt minden előzmény nélküli; többen végigjártuk az első Alfa-kurzust, és van, aki a most folyó másodikhoz csatlakozott. Úgy gondolom, ez nagy lökést adott elhatározásunkban. Az ősszel Hella Ferenc lelkészünk konfirmáció-előkészítő alkalmakat indított, ahol Cseri Kálmán „Református hitünk” című könyve szerint haladtunk az Istenről, az Atyáról, Jézus Krisztusról, a Szentlélekről és a református egyházról való ismeretben. Felnőttként eljutni a konfirmációi fogadalomtételig nem jelent mást, mint valamiféle vágyat Megváltó Urunk megismerésére, hogy aztán önként, örömmel tegyük le a voksot az Ő nagyszerű munkája mellett.

Advent harmadik vasárnapján ismét megtelt a nagykanizsai református templom. Mi, a konfirmandusok már fél tíz után összegyűltünk a gyülekezeti teremben, és kellőképpen izgultunk. Bár korábban már megbeszéltük, ki hol fog állni, mi után mi következik, mégis kellemes drukk volt bennünk. Az istentisztelet kezdetén az első sorokban foglaltunk helyet, amíg a gyermek-keresztelő lezajlott, amikor két általános iskolás leányt keresztelt a lelkész. Az istentisztelet következő része az igehirdetés volt. Advent harmadik vasárnapján az Ézsaiás próféta könyve 59, 20-21 verse alapján hangzott az igehirdetés. Ezek a hetek telhetnek Jézusra való várakozással, amikor eltávozunk a kinti munkáktól, jobban ráérünk gondolkodni, magunkba nézni, megállni egy kicsit, vagy éppen kilépni a mindennapok taposómalmából. Micsoda ígéret rejlik ezekben a versekben! „És eljő Sionnak a Megváltó, és azoknak, a kik Jákóbban megtérnek hamisságokból, szól az Úr.” Nem vagyunk egyedül. Urunk mindenhol velünk van, nem csak a templomban. Velünk van otthonunkban, a munkahelyünkön, az emberekkel való kapcsolatunkban, de csak akkor, ha hívjuk. Ha megtérünk a hamisságainkból, akkor jön velünk földi utunkon, akkor érezhetjük támogató jobbját az életünkön. Ez az időszak alkalmas arra, hogy megvizsgáljuk magunkat, és kivessük a hamisságot, a bűnöket az életünkből, hogy tiszta kezet emelhessük Őelőtte.

Az igehirdetést követően három felnőtt részesült a keresztség sákramentumát, majd a 434. dicséret után, a nevünket hallva további hét fő állt az Úr asztala. Lelkészünk röviden köszöntött minket. „- Ha beálltatok a táncba, táncoljátok végig.” – hangzott kérése hozzánk, jelezve ezzel, hogy komoly döntést hoztunk egy komoly cél érdekében, nevezetesen, hogy számít munkánkra a gyülekezet életében, hiszen ha munkálkodunk gyülekezetünkben, ezzel Jézus Krisztus parancsát teljesítjük. Ezután megvallottuk hitünket és bizonyságot tettünk az Apostoli Hitvallás elmondásával, majd a Heidelbergi Káté első kérdésére való felelettel. A fogadalomtételt jobb kezünket szívünkre helyezve mondtuk el. Az ősegyház szokása szerint a lelkipásztor kézrátétellel áldott meg minket egyesével, s mindegyikünk kapott egy-egy Igét. Külön örömünkre szolgált, hogy Dr. Nemes Pál, az egyházközség gondnoka is szólt néhány szót ez alkalomból hozzánk és a gyülekezethez, kiemelve, hogy a missziói szolgálat valóban működik az egyházban, hiszen többen vagyunk itt olyanok, akik kívülről „nyitottunk be” a templom ajtaján.

Advent harmadik vasárnapja méltó volt és ünnepélyes. Emlékezetes marad mindannyiunk számára, de hittel remélem, hogy csak egy sorozat első része volt, amit követnek majd az utánunk jövők, építve ezzel az egyházat, Krisztus testét.
„…Harcold meg a hitnek szép és nemes harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál.” (I. Tim.6,12)

Tomasics Gabriella
Nagykanizsa


A gyülekezet honlapját IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Hálaadó istentisztelet és ünnepi megemlékezés volt Felsőmocsoládon

A felsőmocsoládi református templom felszentelésének
220. évfordulóján


Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Nyakkendő nélküli intézménylátogatás volt Csurgón

Elsőként iskolánkat látogatta meg "nyakkendő nélkül" a Dunántúli Református Egyházkerület képviseletében a kerület vezetősége. Tavaly a kerületben szolgáló lelkészeket, idén a dunántúli intézményeket látogatják meg az egyházkerület vezetői. A "nyakkendő nélküli"ség arra utal, hogy a sok hivatalos találkozás mellett legyen lehetőség a kötetlen, testvéri találkozásokra is. Így érkezett november 24-én, szerdán délelőtt nem hivatalos látogatásra iskolánkba a Dunántúli Református Egyházkerület képviseletében: Steinbach József püspök úr, Köntös László főjegyző úr és Bellai Zoltán főtanácsos úr. A Somogyi Református Egyházmegye – mint az iskola fenntartója – képviseletében Nagy Csaba esperes úr és Csanádi József gondnok úr is közöttünk voltak.

Délelőtt az iskola vezetőivel találkoztak, és az iskola jelenlegi helyzetéről, lehetőségeiről és terveiről folyt a kötetlen beszélgetés. Ebéd után a kisiskolások köszöntötték a vendégeket. Délután az iskola diákjainak, majd dolgozóinak volt lehetősége fórumbeszélgetésre.

Mindannyian köszönettel vettük, hogy az istentiszteletek, iskolai rendezvények, megbeszélések, közgyűlések, tanácskozások mellett ebben a formában is lehetőség nyílt a közösség megélésére, az egymás hite általi erősödésre, az együttgondolkodásra.

Istennek legyen hála érte!

Kovács József igazgató

Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

Az intézmény honlapját IDE kattintva érheti el!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Generális vizitáció és hálaadó istentisztelet Marcaliban

2010. november 7.


Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
„Mi pedig a te néped, legelődnek nyája, örökké magasztalunk téged.
Nemzedékről nemzedékre mondunk dicséretet neked.” (Zsolt 79:13)


Lelkészbeiktatás volt Kadarkúton

Gyönyörű időben, meleg, napsütéses napon teljesült be a Kadarkúti Református Egyházközség tagjainak régi óhaja 2010. november 6-án: Nagytiszteletű Nagy Csaba Esperes úr beiktatta lelkészi tisztségébe lelkipásztorunkat, Uszkay Huba Nagytiszteletű urat.

A zsúfolásig megtelt templomban Főtiszteletű Steinbach József Püspök úr hirdette az Igét a Péld.3,19-23. versek alapján. Az Ige hármas üzenetét emelte ki: Isten a mi életünknek alapja, értelme és szabadítója. A prédikáció után, Nagy Csaba Esperes úr kezdte meg a beiktatás szertartását: átadta a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét Uszkay Huba megválasztott lelkésznek. A palástos lelkészek egy-egy Igével köszöntötték lelkészünket, és kértek áldást szolgálatára. A gyülekezet fennállva, meghatódva hallgatta a tizenkilenc lelkész köszöntését és énekben kifejezett imádságát.
Ezután Uszkay Huba Tiszteletes úr lépett a szószékre, aki a Zsolt 79,13. verse alapján hirdette az Igét. A prédikációban hallottuk, hogy a zsoltáros korának nehéz, fájdalmas, panaszos állapotában a megtartatás egyedül Istentől jött, ezért a hozzá kötődő hit, a neki való engedelmesség és az ő dicsőségéért végzett szolgálat létkérdés. A lelkészbeiktatás is egy vallomás erről, hogy a mai világban gyülekezetünk is így akarja létét megőrizni.
Az ünnepség második részében elsőként Végh János gondnok köszöntötte beiktatott lelkészünket. Aztán Bellai Zoltán püspöki főtanácsos úr, Gueth Péter szennai lelkipásztor úr, Németh Tamás celldömölki, volt kadarkúti lelkipásztor úr, Lukácsi Géza kadarkúti római katolikus plébános úr, Karsai József polgármester úr, Bojtor Csaba ladi gondnok és Patkó Lajos hedrehelyi gondnok mondta el köszöntőjét.
A köszöntők után rövid műsor következett, melyen az énekkar szolgált és Benke Kitti tolmácsolásában Reményik Sándor Öröktűz című verse hangzott el.
Nemzeti imádságunk éneklése után Steinbach József Püspök úr mondott áldást a gyülekezetre. Az ünnepi istentiszteleten részt vevőknek az eseményhez kötődő bibliajelzőt adtunk ajándékba.
Együttlétünket, ünneplésünket a Művelődési Házban folytattuk, ahol nem csak a szépen megterített asztal látványa, hanem a finom ételeknek az íze is örömünkre szolgált.
Hálásak vagyunk Istennek ezért a szép ünnepért!

Hargitai Józsefné pénztáros

Uszkay Huba lelkipásztor beiktatásán készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Regionális reformációi megemlékezés

Ságvár, 2010. október 31.


Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈„Magyarok a Kárpát-medencében”

Ezzel a címmel rendeztük meg az idei Kálvin-konferenciát, 2010. október 15-16-án, a Protestáns Napok keretében. Az istentiszteleteken az iskola diákjai külön beosztás szerint vettek részt: a kisiskolásoknak Zajzon Istvánné lelkipásztor, hitoktató, a nagyoknak és a vendégeknek Dr. Vladár Gábor hirdette az igét. A programban előadások szerepeltek: vendégünk volt Dr. Huszár Pál főgondnok úr, aki a magyar reformátusok nemzettudatáról tartott előadást és Csoma Gergely szobrász- és fotóművész, aki 30 éve kutatja és dokumentálja a moldvai csángó-magyarok életét.
Az előadások között ünnepélyesen megkoszorúztuk az iskola udvarán álló Kálvin-szobrot. Az iskola mellett a Dunántúli Református Egyházkerület, a Somogyi Református Egyházmegye, a csurgói és a csurgó-alsoki gyülekezet, valamint Csurgó város is megemlékezett a helvét reformáció kivételes alakjáról.

"Közel az ég hozzám, közel az Istenem" címmel Gulyásné Raksányi Olga képeslapgyűjteményéből rendezett - magyar református templomokat bemutató - kiállítást nyitott meg Dr. Vladár Gábor professzor úr, a PRTA rektora. A Pápai Református Teológia hallgatói péntek délutántól kapcsolódtak be a konferencia programjába: pénteken és szombaton a felső tagozatosoknak és a 9. évfolyamnak tartottak foglalkozásokat, előadásokat.

A hétvége a vasárnapi istentiszteletek látogatásával zárult, az iskola zenekara pedig kiszállásra ment: Lászlóné Várhalmi Virág és Kovács József igazgató vezetésével Nagykanizsán és Galambokon szolgált az iskola küldöttsége.

A konferencia istentiszteleteinek perselypénzét a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak javára ajánlottuk fel, az összegyűlt 20.000 forintot a Somogyi Református Egyházmegye közreműködésével juttatjuk el a rászorulóknak.

A reformációs megemlékezések október 28-án, ünnepi úrvacsorás istentisztelettel zárulnak majd.

Soli Deo Gloria!

Az iskola honlapját IDE kattintva érheti el!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
„Teremtés hete” záró vasárnapja

Szólád, 2010. október 3.


A Szóládi Református Egyház gyülekezeti közössége a 2010. október 3-ai istentisztelet keretében ünnepelte a „Teremtés hete” ökumenikus programsorozat záró alkalmát.

A gyülekezet a templomban gyűlt össze, ahol a teremtéstörténet és az ember teremtésbeni rendeltetése kapcsán hangzott el két rövid igemagyarázat majd az istentiszteletet a templom előtt folytatva, az alkalom keretében a gyülekezet ifjúsági csoportjának tagjai két díszfát ültettek el a tavaszi viharokban elpusztult két fa helyébe.

Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor

Az elhangzott igemagyarázatot IDE kattintva olvashatja el!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Lelkészbeiktatás Nagyatádon

2010. szeptember 4.


Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
DARÁNY, a hazahívó EKLÉZSIA

2010. augusztus 8.


Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
ISTVÁNDI, a hazahívó EKLÉZSIA

2010. július 25.


Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
HOMOKSZENTGYÖRGY, a hazahívó EKLÉZSIA

2010. július 18.


Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Minden a feje tetejére állt!

Egyre több embernek a szájából hangzik el az a megállapítás, hogy nemcsak istentelen, de embertelen világban élünk. Egyre több embernek a szájából hangzik el annak az óhajnak a megfogalmazása, hogy a világban, az országban, a társadalomban, a családban olyan változásra van szükség, ami élhető világot, élhető életet eredményez.

Gyermekeink – kimondva-kimondatlan – egy feje tetejére állt világban élnek. A feje tetejére állt világban pedig az ember mindent fordítva ítél: fordított valóságérzettel, fordított értékrendszerrel lát, tervez, cselekszik. Nem mindegy: hogy nézzük múltunkat, hogy látjuk/akarjuk látni jelenünket, és hogyan tervezünk a jövőre?

Éppen ezért adtuk a Kadarkúti Református Egyházközségben, a gyülekezethez tartozó gyermekek számára megszervezett nyári hittantábornak ezt a címet: Minden a feje tetejére állt!, melyet augusztus 9-13. között tartottunk.

A tábor célja az volt, hogy maguk a gyerekek fogalmazzák meg azt, hogy kinek/minek az értékrendszere szerint lehet és érdemes élni az életet. Hogy könnyebb legyen a helyes választ megadni, a gyülekezeti terem falára kifüggesztettük a segítséget nyújtó aranymondás szövegét: „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!” (Péld.3,5.)

Uszkay Huba kadarkúti lelkipásztor beszámolóját IDE kattintva olvashatja el!

A táborban készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Megtalálva – Konfirmált Fiatalok Hete

2010. július 12-17. Balatonfenyves


Július közepén a magyar tenger partján táboroztunk. Az elején még senki sem gondolta volna, hogy a következő egy hét felejthetetlen pillanatokat tartogat nekünk, fiataloknak.
Már az első nap is emlékezetesre sikeredett, amikor a körülbelül 230 táborozót különböző játékokkal próbálták közelebb hozni egymáshoz a szervezők. Egy nagy kört kellett alkotnunk (ami inkább tojásra hasonlított), és két percet kaptunk arra, hogy minél több emberrel kezet fogjunk és bemutatkozzunk. Ez nem bizonyult valami eredményesnek, hiszen nem egyszerű ilyen sok nevet megjegyezni – pláne, amikor mindannyian arra vágytunk, hogy végre megmártózzunk a Balaton vizében.
Ezután 14 fős csapatokat alkottunk, és megkaptuk az egyensapkát, melyen a következő állt: „Megtalálva”. Jómagam olyan csoportba kerültem, ahol senkit sem ismertem, de ez nem volt különösebb baj, hiszen pont azért jöttem ide, hogy új embereket ismerjek meg. Az első nap tehát az ismerkedésről és beilleszkedésről szólt.
A következő napokban vette igazi kezdetét a tábor. Voltak kötelező és fakultatív programok. Minden reggel 7 órakor keltünk, hogy a 8 órai reggelinél elől állhassunk a sorban (természetesen voltak lazább emberek is, akik ráértek 8 előtt pár perccel kikászálódni az ágyból). A reggeli után kezdődött az áhítat, ahol Isten igéjének hirdetésére is sor került. Ezt követően Soós Szilárd lelkész gondolatébresztő előadásain vettünk részt, amelyek mindig egy témához kapcsolódtak: az elveszett ember megtalálásához. Az előadások elején a Baraka című filmből láthattunk bejátszásokat, amik nagyon elgondolkodtattak azzal kapcsolatban, hogy a mindennapi mókuskerékben, ahol az ember csak egy gép, egyre inkább eltávolodik Istentől. Ezt a programot személy szerint különösen szerettem, mert nemcsak érdekes, de szórakoztató is volt.
Ebéd előtt csoportos foglalkozásokon vettünk részt (vagy ahogy mi hívtuk: csoportterápián); itt mindenki megoszthatta gondolatait, érzéseit az elhangzottakkal kapcsolatban. Ezek a foglalkozások nemcsak erre a célra voltak jók, hanem baráti kapcsolatok (néhol szerelmek) kiépítését is szolgálták. Ebéd után a tábori nép legeslegnagyobb része a partra ment, és egészen vacsoráig strandolhattunk. Az esti étkezés után volt még esti áhítat, illetve egy fakultatív program is.
Kedd este Écsi Gyöngyi mesemondó estjén vettünk részt az áhítat után. A történet az élet és halál vizéről szólt. A nagy meleg és a szúnyoginvázió ellenére mindannyian remekül szórakoztunk. Az volt a legjobb benne, hogy még a közönséget is bevonta a történetbe, ezzel még élvezhetőbbé tette az előadást. A mese végén vastapssal jutalmaztuk a hölgyet.
A szerdai nap nemcsak a félidő, de a túlélés napja is volt. Ezen a napon, délután került sor a Falujáték elnevezésű, csapatok közti versengésre. A verseny a tábor falain kívül zajlott, hiszen a feladatok lényege pont az volt, hogy Balatonfenyvest jobban megismerjük. Olyan feladatokat kellett megoldanunk, mint pl.: meg kellett állapítani, hogy milyen tárgyat tart kezében az Álmos szobor, milyen kerti díszek vannak a Fennyvesi utca 96. számú házának udvarán, megérdeklődni, hogy mennyibe kerül a legnagyobb gumicsónak; ezen kívül hivatalos üdvözlőlevelet kellett szerezni a polgármesteri hivatalból, és nem táborlakó embereket a táborba vinni. A körülbelül 40 fokos hőség, és a több mint kétórás szenvedés mindenkit próbára tett. Végül a túlélő-show legjobbjai csokoládéban részesültek.
Csütörtökön – egy fakultatív program keretében tudtuk meg, hogy a „püspök is ember”. Ugyanis ellátogatott hozzánk Steinbach József püspök úr, valamint egyházkerületünk egész vezetősége. A fórumot megelőző napokban lehetőséget kaptunk arra, hogy kérdéseket fogalmazzunk meg akár a püspök úrnak, akár a vezetőségnek címezve. Rengeteg kérdés gyűlt össze, és ezekre a csütörtöki fórumon válaszoltak a meghívottak. A kérdések közt szerepeltek munkával és magánélettel egyaránt foglalkozók. Választ kaptunk arra, hogy mi vezérelte őket erre a pályára, hogy vélekednek párkapcsolatukról, mit gondolnak a világról, de azt is megtudtuk, hogy kinek szurkoltak a foci VB-n.
Elérkezett az utolsó este. Az áhítat után az Iránytű együttes jó hangulatú koncertjén „tomboltunk”, majd táncházon vettünk részt, ahol megtanítottak nekünk néhány néptáncos elemet.
A fakultatív programok közül kiemelném Hella tiszteletes (akit a táborban csak DJ Feriként emlegettünk) karaoke estjeit, ahol mindenki teli torokból énekelt. Eredetileg csak egy este tartottunk volna karaoke-t, de a nagy lelkesedés miatt pénteken ráadásra került sor.
Filmklubot is szerveztek, két alkotást néztünk meg: A jövő kezdete, és a Good Will Hunting című filmeket. Mindkettő remekmű, mindenkinek csak ajánlani tudom.
Ezen kívül foci bajnokságot is hirdettek a táborban, amire szép számmal jelentkeztek csapatok. A bajnokságot a „Zeneiskola” csapata nyerte, megelőzve a „Partiarcok” és a „Ne fürgyé le” delegációját.
Remekül sikerült ez a nap, sőt, még az ominózus lámpaoltás is eltolódott.
Végül ránk köszöntött az utolsó nap reggele. A reggeli után igazi fiatalos istentisztelet következett, amit a püspök úr, egyházkerületünk főjegyzője, és táborunk vezetője tartottak. Az alkalmon úrvacsoraosztás is volt. Számomra nagy élmény volt Steinbach József istentiszteletén részt venni, és tőle kapni a kenyeret. A zenét az Iránytű együttes szolgáltatta.
Ezután visszamentünk a szobáinkba, hogy összepakoljuk a holminkat. A hazaindulás előtt egy-két telefonszám- és levélcímcsere még belefért, és megbeszéltük, hogy jövőre ugyanitt találkozunk.
Hálásak vagyunk, hogy eljöhettünk ebbe a táborba, hogy új dolgokról tanulhattunk, és új embereket ismerhettünk meg. Reméljük, hogy egy év múlva is legalább ilyen szuper tábort szerveznek majd! Köszönjük!

Kisgyura Kata
Nagykanizsa


A gyülekezet honlapját IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
501 - Kálvin (cool)túra Ságváron

2010. július 10. szombat


A Ságvári Református Gyülekezet a Kálvin-évekhez kapcsolódva a reformátor 501. születésnapján tartott - bizonyos elemeiben rendhagyó - megemlékezést. A nap teljesítménytúrával indult, három táv közül választhattak a résztvevők, akik az induláskor kézhez kaptak egy meghívót is az esti templomi megemlékezéshez, "szellemi-lelkitúrához".

Este a református templomban Bozsoki-Sólyom János református lelkipásztor köszöntötte a gyülekezetet.

Lampért Gábor siófoki evangélikus lelkipásztor áhítatának alapigéje a rendezvény "mottója" volt: „Nincs másról szó, csak arról, hogy gyalogszerrel szeretnénk átvonulni…” (4Móz 20,19c).

Az igehirdető beszélt életünk kerülőútjairól, valamint azokról az utakról, amelyeken könnyű lenne elindulni Isten felé, de az ember mégsem lép rá ezekre az utakra. Arra hívta a közösséget, hogy, mindazt, amit Istentől kaptak hordozzák magukban életük útjain.

Dr. Gárdonyi Máté siófoki plébános a Római Katolikus Egyház Kálvin-képéről beszélt, kiemelve, hogy nagyra értékelik a reformátort. Gánóczy Sándor katolikus Kálvin-kutatót idézve elmondta, hogy csodálattal tekintenek Kálvin istenközpontúságára, az Institutio szilárd, logikus rendszerére. Az értékvesztő világban szükség van az értékteremtő kálvinizmusra - fejezte be előadását Gárdonyi Máté.

A Ságvári Énekkar szolgálatát követően a gyülekezet kivonult a templom falán elhelyezett domborműhöz, amely előtt Hajdú Zoltán Levente, a dél-balatoni gyülekezetek képviseletében emlékeztetett az Istennel való élő kapcsolat fontosságára, majd Nagy Csaba esperes leplezte le a Kálvint ábrázoló alkotást, azzal a kívánsággal, hogy az legyen lelki útjelző táblává az arra haladóknak.

Az ünnepség végén a résztvevők a hely gyülekezet által előkészített szeretetvendégségen lehettek együtt.

Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti megl!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Összefogás Nagykanizsán az árvízkárosultak megsegítésére

A magyarországi árvízi károk drámai méreteket öltött. Éreztem tennünk kell valamit. Vártam az egyházi körlevelet, mikor kezdjük el a gyűjtés. Aztán Farkas Tibor a Kanizsai Kulturális Központ vezetője partnert keresett a gyűjtés megszervezéséhez. A honfitársaink megsegítésére elindítottuk gyűjtést a város kulturális intézményeiben, és a városi könyvtárban.

Május 29-ére jótékonysági estet szerveztünk a nagykanizsai református templomban.

A jótékonysági esten Bali Judit versmondó köszöntötte a megjelenteken, majd Baráth Béla tárogatón játszott. Németh Ferenc a hegedűjén keresztül szólt a szívünkhöz. Farkas Tibor az Igricek tagja, gitározott és énekelt. A jótékonysági estet Kollonay Zoltán orgonaművész tette teljessé. Közben Bali Judit és Hella Ferenc kedvenc verseiket mondták el.

Illesse köszönet a fellépőket, akik művészi tudásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy tudjunk segíteni azoknak a testvéreinknek, akiknek a hitét próbára tette az árvíz.

Talán át sem tudtuk érezni igazán, mit kellett a bajbajutottaknak átélni. A honfitársaink megsegítésére a Kanizsai Kulturális Központ intézményei, a városi könyvtár és a nagykanizsai református gyülekezet gyűjtésének köszönhetően a néhány nap alatt 150 ezer forint és egy mikrobusznyi adomány gyűlt össze. A felajánlásokat, köztük tartós élelmiszert, ivóvizet, takarót, ruhaneműt, tisztító és fertőtlenítő szereket Fodor Gusztáv, a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkész- igazgatója személyesen vette át a jótékonysági esten. A Református Szeretetszolgálat igazgatója örömét fejezte ki, hogy a nagykanizsaiak meghallották a több száz kilométerre élők segélykiáltását és lehetőségeikhez mérten segítettek a reményt vesztett embereknek. A későbbiekben még 15.000 Ft adományt juttattunk el a Református Szeretetszolgálathoz.

A Dunántúli Református Egyházkerület vezetősége arra kérte a gyülekezeteket, hogy egységesen a június 6-i, vasárnapi perselypénzt ajánlják fel az árvízkárosultak megsegítésére. Ehhez természetesen mi is csatlakoztunk. Nagy dolog volt látni az összefogást, hogy sokan érezték azt, hogy segíteni kell, hogy nem mehetnek el e felhívás mellett. A meghirdetett gyűjtés végén 110.000 Ft-ot tudtunk elküldeni, melyhez a nagykanizsai Egyesített Bölcsőde dolgozói 15.540 Ft-tal járultak hozzá.
Az akciót lezárva elmondhatjuk, hogy Nagykanizsáról az árvízkárosultak részére 275.000 Ft-ot, egy mikrobusznyi természetbeni adományt tudtunk elküldeni.

Köszönjük az adakozóknak és a jótékonysági esten fellépőknek!

Úgy érzem, hogy a nagykanizsaiak emberségességből jelesre vizsgáztak. Isten áldása kísérje az adományozók életét!


Hella Ferenc
református lelkész


A gyülekezet honlapját IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Hittanévzáró istentisztelet Balatonkilitin

2010. június 6.


Hittanévzáró (Te Deum) istentiszteletre került sor a Balatonkiliti Református Egyházközség templomában; az ünnepi liturgiában – mint évek óta mindig, a gyülekezet pedagógusai (óvópedagógusok, tanítók, tanárok) is közreműködtek. A hittanosok „könnyű szívvel” búcsúztatták a tanévet; s a pedagógusnap alkalmából előadással, virággal köszöntötték nevelőiket. Az eklézsia szép ünnepének fényét emelte a szomszédos általános iskola alsó tagozatos diákjainak a templomkertben bemutatott zenés-táncos produkciója. Az ünnepély szabadtéri szeretetvendégséggel ért véget.

Bozsoki-Sólyom János balatonkiliti lelkipásztor beszámolóját
IDE kattintva olvashatja el!


Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
A balatonkiliti református fiatalok látogatása
a siófoki evangélikusoknál

2010. május 6.


A Balatonkiliti Református Egyházközség Ifjúsági Csoportja meghívásának eleget téve látogatott el a Kiliti városrészbe a Siófoki Evangélikus Egyházközség ifjúsága. Ökumenikus hittanévzáró találkozójukon nem csupán a lelket, de a testet is jóllakatni igyekeztek; s bár eredeti szándékuk szerint szalonnát sütöttek volna - tábortűz mellett -, de a kedvezőtlen időjárás közbeszólt. Így maradt a gyülekezeti terem, s a "fiatalos készételek"... Vidám hangulatú találkájuk központi gondolata a barátság volt.

Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Összefogás Nagykanizsán az árvízkárosultak megsegítésére!

Napok óta halljuk a híradásokból, hogy több borsodi településen számtalan ház vált életveszélyessé vagy lakhatatlanná a rendkívüli esőzések folytán a medrükből kilépő patakok és folyók miatt. A fedél nélkül maradt emberek más családoknál, iskolákban, parókiákon keresnek ideiglenes menedéket. A károsultak sokan a legszegényebbek közül valók, nekik élelmiszer-tartalékuk sincsen. A legnagyobb gondot az elzártság miatt föllépő élelmiszerhiány, az idős emberek gyógyszernélkülisége, a takarók, a tiszta víz hiánya jelenti. Hasonló problémát jelentenek az elhullott állatok tetemei és a szennyvíz ivóvízbe jutása miatt föllépő fertőzésveszély. Az árvíz áldozatainak megsegítésére gyűjtést és segélykoncertet szerveznek a KKK intézményei és a református gyülekezet.
Látva a magyarországi árvízi károk drámai nagyságát, a bajbajutottak iránti felelősségünk azt diktálja, hogy azok mellé álljunk, akik az árvíz okozta veszteségek miatt most is szenvednek.
Nagykanizsa már példát mutatott a haiti károsultak megsegítésekor, idén februárban.

Segítsünk most honfitársainkon!

A városi közművelődési intézmények, a könyvtár és a nagykanizsai reformátusok gyűjtést kezdeményeznek az árvízkárosultak megsegítésére.

Tisztelettel kérjük a város lakosságát, hogy május 26-27-28-án 10-től 20 óráig tárgyi és pénzbeli adományaikat hozzák el az alábbi helyszínekre, ahol az intézmények munkatársai átveszik azokat.

Medgyaszay Ház (régi mozi) – Sugár u. 5.,
Halis István Városi Könyvtár – Kálvin tér 5.,
Honvéd Kaszinó – Ady u. 7.,
Kodály Zoltán Művelődési Ház – Csengery út 67.,
Móricz Zsigmond Művelődési Ház – Kiskanizsa Hajgató Sándor u. 1.,
Mindenki Háza – Miklósfa Kápolna tér 2.

Az árvízi védelemben résztvevő szakemberek szerint az alábbi tárgyi adományok segítenek a rászorulókon: Tartós élelmiszer, ivóvíz, matrac, takaró, tisztító és fertőtlenítő szerek, ruhanemű, stb.

Pénzbeli felajánlásaikat a Magyar Református Szeretetszolgálat CIB BANK, 10702019-85008898-51100005, 1146 Budapest, Hungária krt. 200. számú számlájára küldhetik el, illetve elhozhatják a tárgyakkal együtt a fent megjelölt intézményekbe, ahol nyugtatömbre is be lehet fizetni a támogatásokat.

Május 29-én, szombaton este 18. 00 órakor a nagykanizsai református templomban jótékonysági koncertre kerül sor, ahol megtörténik az összegyűjtött támogatások átadása a szeretetszolgálat képviselőjének.

Nyújtsunk segítő kezet!

Farkas Tibor igazgató Kanizsai Kulturális Központ

Hella Ferenc református lelkész


A gyülekezet honlapját IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Megemlékezés a háborús emlékműnél Somogyvisontán

Minden évben megemlékezést tart a gyülekezet pünkösd másodnapján.

A képen nt. Oláh Lajos, Perák Balázs gondnok és Móré József harangozó látható.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Emléktábla avatás volt Nagykanizsán

2010. május 16-án


Néhai Pomothy Dezső és Balogh Tibor lelkipásztorok emlékének adózva istentisztelettel egybekötött emléktábla avatást tartottak a református templomban.

A megjelenteket Hella Ferenc lelkipásztor köszöntötte. Elsőként a megemlékezésre meghívott vendégek közül nagytiszteletű Pomothy Dezső lelkipásztor családtagjait és nagytiszteletű Balogh Tibor esperes-lelkipásztor családtagjait szólította meg. Az ünnepi alkalomra meghívott vendégeket, főtiszteletű Steinbach Józsefet, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökét, Szászfalvi László református teológust, országgyűlési képviselőt, leendő egyházügyi államtitkárt, Marton Istvánt, városunk polgármesterét, a Somogyi Református Egyházmegye és az Őrségi Református Egyházmegye lelkipásztorait, Cseresznyés Péter országgyűlési képviselőt és a megjelent önkormányzati képviselőtestület tagjait köszöntötte.

Az istentiszteleten Steinbach József a Zsoltárok könyvének 18. fejezetéből merített idézetével kezdte igehirdetését: Lenyúlt a magasból és fölvett.
A prédikáció során világossá vált, hogy az említett igeszakaszban benne van az egész evangélium, az egész szentírás központi gondolata. Szívébe zárva a fenti igét, annak üzenetével emlékezett meg két szeretett szolgatársáról.

Szászfalvi László a Példabeszédek 10. részben található idézettel kezdte ünnepi megemlékezését. Kitért a kettőjük szolgálatát felölelő, történelmileg változatos hetven év, olykor vérzivatarokban sem szűkölködő, de mindvégig nemzetet, hazát, egyházat és embert próbáló eseményeire. A teológus a továbbiakban kifejtette: Mikor az utókor emléket állít, az nagy felelősséggel bír. Mert egy emléktábla szűkszavúságába kell egy egész élet sorsát, tartalmát tömíteni.
Ezt követően ismertette a két lelkipásztor életútját, majd méltatta áldozatos munkásságukat. Beszédét a következő gondolattal zárta: Kőbe vésve jelöltük meg elődeink nevét. Ez nem csak a jelenben, hanem a jövőben, a jövő számára is fontos. Hiszen elődeink elkötelezettsége és befejezett küldetése akkor válhat teljessé, ha reájuk támaszkodva szolgáljuk a jelent és készítjük elő a jövőt.

Marton István polgármester beszéde elején utalt az előtte felszólaló teológus életpálya ismertetőjének teljességére, így azt csak saját emlékeivel kívánta kiegészíteni. Elmondta, hogy az első szabadon választott testületben Balogh Tibor mellett ült, aki egyben földije is volt. Kitért az akkori képviselőtársa kisebbségek körében végzett kiemelkedő munkájára és más közéleti tevékenységére. Többek között méltatta a Kanizsai Esték rendezvénysorozat életre hívását, melynek színvonalas előadásain, hallgatóként ő maga is gyakran vett részt.

A megemlékező beszédek után a templom bejáratánál leleplezték a két emléktáblát. A gyülekezetet 1940-1985-ig szolgáló Pomothy Dezső emléktábláján a következő idézet olvasható. „Egész életében azt tette, amit helyesnek tartott Úr.” (2Kir.12,3) Majd az őt 1985-2009-ig követő Balogh Tibor emléktáblájára a következő idézet került: „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek.” (Zsid.13,7/a).

Czene Csaba

Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

A gyülekezet honlapját IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Konfirmáció a Csokonyavisonta II. (Somogyvisontai) gyülekezetben

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Konfirmáció Kaposmérőben

2010. áldozócsütörtökén Kaposmérőben három ifjú és egy felnőtt tett konfirmációi fogadalmat.

Balról első sorban: Papp Dániel, Tulipán Bálint, Béczi Dóra, Horváth Tibor

Második sorban: Korontai Ágota gondnok, Kutasiné Molnár Boglárka lelkész, Sára Sándor tiszteletbeli gondnok

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Konfirmáció Mezőcsokonyán

A mezőcsokonyai templomban konfirmációi fogadalmat tett Csordás Lilla.

A képen balról: Zelenák István gondnok, Kutasiné Molnár Boglárka lelkész, Csordás Lilla konfirmált fiatal, Korontai Ágota gyermekistentisztelet vezető, Burprih Bence kántor

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Kaposmérői teológusnap

2010. május 1-2.


Május első hétvégéjén látta vendégül a Pápai Református Teológiai Akadémia nyolc hallgatóját a Kaposmérői Református Egyházközség.

A teológusok csoportját Fazekas Krisztián senior vezette, az igehirdetést Nagytiszteletű Dr. Kocsev Miklós egyetemi tanár végezte.

A szombati nap „szakmai jelleget” öltött. A mérői templom hűsében Kutasiné Molnár Boglárka lelkipásztor, egykori pápai teológus beszélt a gyülekezet múltjáról, közelmúltjáról és jelenéről. A beszámoló célja az volt, hogy a lelkészi szolgálatra készülő teológusok ismerjék meg a szolgálat örömteliségét és erőt próbáló mélységeit is.

Mezőcsokonyában Zelenák István gondnok úr mutatta meg az ifjaknak a belső-somogyi elfogyó gyülekezetek egyik példáját.
A kaposmérői presbitérium valamint az énekkar tagjai vállalták a házigazdai szerepet.

Éjszakába nyúló beszélgetések után vasárnap délelőtt Hetesen, Mezőcsokonyán és végül Kaposmérőben gyülekezeti közösségben voltak együtt a teológusok. A samáriai asszonnyal történő jézusi beszélgetésről hallhattak a gyülekezetek prédikációt. A cantate vasárnap alkalmából szavalatokat, dialógusokat és énekeket hoztak közénk a teológiai hallgatók. Az istentiszteletek perselyes adományait a Pápai Református Teológiai Akadémia számára ajánlották fel a gyülekezetek.

A bográcsos ebéd után a mezőcsokonyai és hetesi asszonyok jóvoltából süteménnyel megpakolva indulhattak északnak a hallgatók, akik a 134. zsoltár harmadik versével búcsúztak: „Megáldjon téged az Isten.”

A kaposmérői református templom oldalbejáratánál készült képen balról jobbra láthatók:

Hajszán Tiborné presbiter, Korontai Ágota Gondnok, Sára Sándor tiszteletbeli gondnok-presbiter, Gaál Ferenc, Kardos Imre, Kutasiné Molnár Boglárka lelkész, Seres Andrea, Ellenberger Csilla presbiter, Kólya Lajos, Seres Gabriella, Fazekas Krisztián senior, Kovács Gábor, Dr. Kocsev Miklós lelkész-professzor, Pótor Mózes.


≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
„Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg – mondja könyörülő Urad” (Ézs 54, 10)

Beszámoló a csurgói
Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium ballagási ünnepségéről


A 2010. május 1-jei ballagáson huszonkilenc végzős fiatal búcsúzott az Alma Matertől. A ballagási menet az iskolából indult, ahol a diákok koszorút helyeztek el az alapító gróf és a névadó költő domborművénél. A hagyományokhoz hűen a Festetics kapun kifelé menet a diákok kezet fogtak a fenntartó képviselőivel, lelkipásztorokkal és az iskola vezetőivel.

Nagy örömünkre szolgált, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr, és a világi elnök Dr. Huszár Pál főgondnok úr közöttünk voltak ezen a szép ünnepen.

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr igehirdetése Ézsaiás könyvéből vett igén alapult. A 61. fejezet elején található versek a felkenetésről szólnak, amely tulajdonképpen megbízatás. A püspök úr kiemelte, hogy senki nem bízik annyira az emberben, mint az Úr, aki kiválaszt és feladatokkal bíz meg mindenkit, és ez a ballagó diákok felé különösen is erőteljesen hangzik. Az egyházi iskolából kilépő diákoknak képviselniük kell azokat az értékeket, melyekkel megismerkedtek és ehhez az Úr adja a segítséget, bíztatást, erőt.

Bellai Zoltán, igazgatótanácsunk elnöke köszöntésében arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a diákok készülődtek az elmúlt években a nagy megmérettetésekre, az iskola fenntartója megerősítette az iskola helyzetét. Akik most érettségiznek egy minden szempontból stabil iskolából lépnek ki az életbe és ez az iskola, amely pontos és megvalósítható jövőképpel rendelkezik, a végzős diákokat is beleértve egy jó iskola, melyre a ballagók és hozzátartozóik is büszkék lehetnek.
Az elnök úr tolmácsolta a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi elnökének, Steinbach József püspök úrnak áldáskívánását is.

Dr. Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka köszöntése az egész gyülekezethez szólt. Szavaiban a főgondnok úr a diákok előtt álló feladatokhoz bíztatásul Isten mindenre elégséges erejét kérte és áldáskívánásában reményét fejezte ki, hogy a csurgói iskolából kilépő diákok felkészülten lépnek a világba.

Nagy Csaba esperes úr, a fenntartó Somogyi Egyházmegye üdvözletét hozva az anyák fontos szerepét hangsúlyozva köszöntött. Az anyaföld, anyaország amelyhez tartozunk, az anyanyelv, amit beszélünk kiemelkedően fontosak. Az édesanyák, a szülők, hozzátartozók örömében osztozva esperes úr azt kívánta a végzősöknek, hogy az Istentől kapott erővel, tehetséggel fussák meg pályájukat.

Az ünnepségen szolgált az iskolai kórus, Oláh Ilona 2006-ban érettségizett öregdiákunk és Sikter András 7. A osztályos tanuló szólót énekeltek. Fuvolán közreműködött Sikter Anna, vezényelt Vargáné Fekete Ilona tanárnő.
Kernya Hajnalka 12. A osztályos tanuló búcsúzott a végzősök nevében. Hagyományaink szerint a 12. évfolyam képviselői emlékszalagot kötöttek az iskolazászlóra. Géczi Fanni a 11. évfolyam nevében verssel köszöntötte a ballagókat. Három ballagó diák kapott elismerést az iskola és a vendégek előtt a templomban: Nagyfi Zita, Michalovics Viktória és Fridrich Máté. Példamutató magatartásukért, szorgalmukért és közösségi munkájukért vehették át a könyvjutalmat, nevelőtestületi dicsérettel.
Hangszeres műsorszámok is színesítették az ünnepséget: Korontos Petra furulyázott, Papp Máté zongorán játszott.

Kovács József igazgató egy kortárs költő, Zalán Tibor verse hangsúlyos sorának segítségével három dologról szólt. A pillanatról, amely egyszeri, hiszen a ballagáson együtt van a végzős osztály, az osztályfőnök, az iskolavezetés, az anyaszentegyház képviselői, a tanárok, a diáktársak, a szülők, a barátok. És mindenki a ballagókra figyel, őket ünnepli.
Személyesen, név szerint köszönnek el a végzősöktől az iskolában, most ők vannak a középpontban, éppen ezért tudniuk kell, kell, hogy kiknek és mit kell megköszönniük: a szülőknek a támogatást és szeretetet, a tanároknak az elvégzett munkát, az anyaszentegyháznak a törődést. Mindezek után a végzősöknek el kell indulniuk az úton és folyamatosan haladniuk kell a kitűzött célok felé. Nincs megállás az úton, sok az elvégzendő feladat a célig. Ehhez kívánt sok sikert és kérte Isten áldását.

Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Keresztelési istentisztelet Kaposváron

2010. április 18.


Sokéves gyakorlat már a kaposvári gyülekezetben, hogy a keresztelésekre a hónap harmadik vasárnapján kerül sor, és egy-két alkalommal szinte minden esztendőben megtörténik, hogy egyszerre nagyobb számú gyermeksereget fogadhatunk be a gyülekezet közösségébe.
Így történhetett meg, hogy a kaposvári templomban április harmadik vasárnapján tizenöt gyermek részesült a keresztség sákramentumában. Többségük már a Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatos diákja, de közöttük volt Dr. Költő László presbiterünk két unokája is.

Végtelen hála van a szívünkben Isten iránt a most megkeresztelt gyermekekért és családjaikért, mint ahogyan Őt dicsőítjük azért is, hogy ezúttal is megtapasztalhattuk: hívogató, embereket megkereső, családokat megszólító szolgálatunk „nem hiábavaló az Úrban”.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Szoboravatás a Lorántffyban

Kaposvár, 2010. április 18.


A kaposvári református iskola 1994-ben vette fel az erdélyi fejedelemasszony, Sárospatak úrnője, a református oktatásügy nagy mecénása, Lorántffy Zsuzsanna nevét. A kaposvári presbitérium és az iskola vezetősége azóta nagy gondot fordít arra, hogy méltóképpen őrizze és ápolja a fejedelemasszony emlékét.

Lorántffy Zsuzsanna születésének 400. évfordulóján (2000-ben) került elhelyezésre az iskolaépületben a fejedelemasszonyt ábrázoló dombormű, az orosz származású, de már csaknem fél évszázada Magyarországon élő Tamara Kubaszova szobrászművész alkotása. A gyülekezet egykori presbitere ugyanebben az esztendőben alapította a Lorántffy-díjat. A díjjal járó Lorántffy-emlékérmet – amely szintén Tamara Kubaszova alkotása – esztendőről-esztendőre a kaposvári református iskoláért különösen is sokat tévő személy vagy közösség veheti át.

Lorántffy Zsuzsanna 1660. április 18-án hagyta itt a földi világot, és tért haza teremtő Urához. Valamivel korábban keletkezett végrendeletében a következőket olvashatjuk: „Legelsőben is adok nagy hálákat az mindeneken szabadoson uralkodó szent Istennek, hogy engemet az ő nagy és véghetetlen kegyelméből, az ő személyének hasonlatosságára teremtvén, keresztyén szülék által ez világra adott, és gyermekségemtől fogvást minden én érdemem kível lelki és testi javaival meglátogatott, és ilyen szép élemedett időre juttatván, minden nyavalyáimban és háborúságimban kegyelmesen gondomat viselte, sűrű szomorúságimban vigasztalóm volt s legfőképpen penig, hogy az ő ismeretire vezérlett, az ő szent Fiának, az Úr Jézus Krisztusnak halála érdeméért az ő anyaszentegyházában és választó serege köziben számlált, és az örök életben örökösített: mely kegyelmes Uramnak, Istenemnek, ki az ő szent Fiával és vigasztaló Szentlélekkel egy bizony örök Isten, kezében ajánlom lelkemet, hogy az jövendő feltámadáskor testemmel egyesülvén, melyet igaz hittel és erős reménséggel várok, ő szent fölségét színről színre láthassam és az megboldogult szentekkel az örök dicsőségben vég nélkül magasztalhassam”.

A fejedelemasszony halálának 350. évfordulóján ünnepi megemlékezés volt a nevét viselő kaposvári református iskolában. Az ünnepségen igehirdetéssel szolgált Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, majd Molnár Tímea, az intézmény igazgatónője idézte fel a sárospataki nagyasszony életének legfontosabb mozzanatait. Ezután került sor Tamara Kubaszova szobrászművész immár harmadik Kaposvárra került alkotásának, Lorántffy Zsuzsanna mellszobrának leleplezésére. A művet és alkotóját Géger Melinda kaposvári művészettörténész méltatta, majd az iskola két diákja eltávolította az alkotást addig takaró leplet, és – ahogyan Bellai Zoltán lelkipásztor fogalmazott – „Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony harmadszor is Kaposvárra érkezett”.

Megható pillanata volt a megemlékezésnek, amikor Dr. Virágh Zoltán, a gyülekezet egykori presbitere Lorántffy-díjat adományozott Tamara Kubaszova szobrászművésznek, emlékeztetve arra, hogy alkotásaiban a nem magyar származású művésznő milyen nagy szeretettel és odaadással ápolja magyar református történelmünk egyik kimagasló alakjának emlékét.

Az ünnepi megemlékezés – amelyen az iskola diákjai és egyik énekkara is szolgáltak – a Himnusz eléneklésével és szeretetvendégséggel ért véget.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Kistérségi presbiteri konferencia volt Kálmáncsán

2010. április 17.


Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Ilyen még nem volt a Nagykanizsai
Református Egyházközségben!


Alpha kurzus indult 2010. április 13-án


Elkezdődött az Alpha Kurzus. A kíváncsiságot, ami ezt a rejtélyes eseményt övezte, mi sem jelezte jobban, mint hogy több, mint húszan gyűltünk össze kedden este 6 órakor a gyülekezeti teremben, ugyancsak meglepődve azon, hogy szendvicsek vártak minket a terített asztalon. Itt már gondoltuk, hogy valami különleges fog történni.

Hella Ferenc, a Nagykanizsai Református Gyülekezet lelkipásztora bevezetőjében elmondta, hogy rövidesen érkezni fog Fodor Judit barcsi lelkipásztor, ő fogja vezetni a foglalkozást. Még javában szendvicseztünk, amikor Judit megérkezett. Nem sokat beszélt arról, hogy mi a kurzus végső célja.

Erre mindenki maga fog rájönni, és valószínűleg mindenkinek más miatt lesz fontos, hogy részt vegyen ezeken az alkalmakon. Beszélt viszont néhány igen érdekes kérdésről, aköré a gondolat köré építve mondanivalóját, hogy a kereszténység valóban unalmas, hazug, vagy idejétmúlt, vagy mégsem?

Minden ember felteszi legalább egyszer életében ezeket a kérdéseket magának: Honnan jöttem? Hová megyek? Ki vagyok? Számos híres ember is föltette e kérdéseket, akik vallomásaikban beszéltek erről, és bizony megnyugtató választ nem mindegyikük talált rá. Még ha igazán és önzetlenül szeret is minket valaki, szükségszerű, hogy egyszer elváljunk tőle, mégpedig a halál által. Az egyetlen örökkévaló kapcsolat, az örök szeretet maga Isten, hiszen örök élettel ajándékozta meg az őt követőket. Ő az egyetlen, aki a bennünk lévő űrt be tudja tölteni. Ezért nem mindegy, kiben, vagy miben hiszünk. Ha a kereszténység igaz, akkor az mindenkinek létkérdés, és ha elkezd működni bennünk ez az igazság, elkezdjük egész másképp látni a világot.

Judit előadása után átrendeztük a termet. Félrehúztuk az asztalokat, körberaktuk a székeket. Így megint más, még oldottabb lett az egész este hangulata. Most kérdéseket kaptunk. Milyen várakozással jöttünk erre a kurzusra? Ha két dolgot vihetnénk magunkkal egy lakatlan szigetre, mi lenne az? Ha megtehetnénk, milyen kérdést tennénk fel Istennek? Voltak derűs, komoly, elgondolkodtató válaszok, de nem volt rossz válasz. Mindenki végiggondolhatott olyan dolgokat, amin talán nem minden nap tűnődünk.

Kíváncsian várjuk a következő alkalmat, vajon Isten keresése során hová jutunk legközelebb?

Tomasics Gabriella

A gyülekezet honlapját IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Húsvétváró gyermekdélután Balatonszemesen

2010. március 27-én, szombaton gyülekezetünk gyermekdélutánt szervezett Balatonszemesen, melynek a Szeretet Pont református közösségi terem adott helyt.

A gitárral kísért közös éneklés után együtt ’vándoroltunk vissza’ Jézus korába, hogy belelássunk az első Húsvét eseményeibe. Az emmausi tanítványok történetén keresztül átélhettük, hogy Jézus ma is velünk jár az úton. Végtelen szeretetéből mai utainkon is elkísér. Akkor is, ha mi éppen bánatunk, vagy más elfoglaltságunk miatt nem mindig ismerjük fel Őt. Mindvégig érezni lehetett az Ő jelenlétét, bátorító-vigasztaló szeretetét. Dicsőség legyen azért az Úrnak, aki felettébb meghallgatta imádságainkat!

A gyerekek a sütizés után hozzáláthattak a húsvéti kézműveskedésnek. Fáradhatatlanul dolgoztak kis alkotásaikon, s olyan jól érezték magukat, hogy végül alig akartak hazamenni.

Köszönet illet minden segítőt, aki odaszánta az idejét, erejét, tehetségét, vagy éppen a pénzét, hogy ez a délután a gyermekek számára egy meghitt alkalom lehessen, ahol a jézusi örömhír magjai is elültetésre kerülhetnek.

Következő gyermekdélutánunk április 24-én lesz, a közelgő Anyák Napjára készülve.

Karikó Zoltán lelkipásztor

Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

A gyülekezet honlapját IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Evangelizáció volt a nagykanizsai református gyülekezetben

"Ma, ha az Ő hangját halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket." (Zsidók 4,7)


"Ha szomjazol, gyere Krisztushoz!" – szól az Evangélium felhívása minden emberhez, s szólt Isten Igéje a nagykanizsai református templomban március 25. és 28. között Orbán Attila misszionáriuson keresztül, aki a Nagykanizsai Református Egyházközség meghívott vendége volt a gyülekezet által szervezett evangelizációs előadássorozaton.

„- Már az is csoda volt, ahogyan ez a meghívás létrejött. – mondta Hella Ferenc nagykanizsai lelkipásztor. – Attilával együtt végeztünk a kolozsvári teológián, egy szobában laktunk, részesei voltunk egymás örömének, bánatának, így jó kapcsolat alakult ki köztünk. Később aztán messze sodródtunk egymástól, Attila nemrég, 2007-2008 között afrikai missziót vállalt, a zuluk között hirdette Isten Igéjét. Tavaly egy marcali evangelizáción a szolgáló lelkész beszélt arról, hogy Orbán Attila milyen szolgálatot végez. Már hazafelé jövet megfogalmazódott bennünk, hogy Attilát meg kellene hívni Nagykanizsára. Másnap aztán egy e-mail fogadott, ami egyenesen volt szobatársamtól érkezett, és amiben az állt, hogy keresi egykori évfolyamtársát, Hella Ferencet, és nem tudja, jó helyre ment-e ez a mail…

Mi a legfontosabb? – teszi fel a kérdést az evangelizátor – a legfontosabb dolog meghallani Isten hangját. Nem megy magától, meg kell tanulni! Ne utasítsuk vissza Jézust, ha hív minket, mert mit adhat az ember váltságul a lelkéért? Mégis azt mondjuk, nincs idő! Túl fiatal vagyok! Túl elfoglalt vagyok! De az Ige azt mondja: "Ma, ha az Ő hangját halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket." (Zsidók 4,7)

A keresztények feladata az, hogy vigyék az Evangélium örömhírét szerte a világban, bizonyságot téve Jézus Krisztusról a szájukkal, a cselekedeteikkel, az életükkel. De ha mi, a reformáció örökösei nem tesszük, ha nem fogadjuk el Krisztust, jönnek majd népek napkeletről, a világ minden égtájáról, akik szomjazzák Isten Igéjét. Attila részese az afrikai ébredésnek, ahol milliók térnek az Úrhoz, de emberek tömege adja át az életét Jézusnak az elnyomott Kínában, Brazíliában, és a Föld más távoli országaiban. Istennek hatalmában áll megváltoztatni a nemzeteket, az országokat is. Zuluföld a 80-as évek közepén kietlen puszta volt, de az ébredés kezdetekor elkezdett megváltozni, és ma gyönyörű, zöldellő ország.

Ne féljünk hát hirdetni azt az örömhírt, amit már ismerünk, és ne féljünk attól, mit szólnak majd az emberek. Istennek szolgálni nem lehet úgy, hogy mindig azt mondjuk, amit az emberek hallani akarnak, viszont Néki szolgálni csak alázattal lehet. "És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket." (Krónika II. 7,14) Isten csak így tud használni minket az Ő munkájában. Ha engedjük, megtisztít minket, ahogy az aranyból a salakot távolítják el tűz által, és ahogyan az aranymíves onnan tudja, hogy tiszta az arany, ha fölé hajolva meglátja benne a saját tükörképét, úgy mi is akkor leszünk tiszták, ha Isten meglátja rajtunk az Ő orcáját.

Az Úr elé a menyegzőre csak új ruhában lehet jönni. (Máté 22.) Ha majd odaállunk elé, meg fogja nézni, rajtunk van-e a menyegzői ruha. De van-e bennünk még szomjúság, éhség az Ige iránt? Vagy úgy vagyunk, mint a liba, akit tömnek, és már csak undorral nyeli le a neki nyújtott táplálékot? Ha szomjazol, gyere Jézushoz, Ő meg tud elégíteni. Betölti az űrt a szívedben, rád árasztja a Menny minden kincsét, és élő víznek folyamai fognak ömleni belsődből. Engedjük, hogy Ő változtasson meg minket, cserélje ki bűnös természetünket, és ha ez megtörténik, meg fog látszani rajtunk Isten dicsősége, és ígérete szerint kiárasztja ránk bőségét, amiből rajtunk keresztül mások is részesülhetnek. Rajtunk múlik!

Tomasics Gabriella

Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

A gyülekezet honlapját IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Minden mi él, Istent dicsérje!

Beszámoló a kameruni nők ökumenikus világimanapjáról

Kadarkút, 2010. március 14.


A kameruni nők ökumenikus világimanapi felhívásához csatlakoztunk Kadarkúton 2010. március 14-én, a délután 3 órától tartott istentisztelet keretében, melyen több, mint negyvenen vettünk részt. Az áhitatos hangulat már az istentisztelet előtt kialakult, amikor reformátusok és római katolikusok együtt készültünk az istentisztelet kezdésére, melyet Nt. Kutasiné Molnár Boglárka kaposmérői lelkipásztor tartott. Az igehirdetés alapja az Ézs.42, 10-17. versei voltak.


Uszkay Huba lelkipásztor beszámolóját IDE kattintva olvashatja el!

Az alkalomról készült képeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
"Ne várjuk az égből a csodákat.
A csoda az emberben és a világban történik aszerint,
ahogyan dolgozunk és küzdünk.
Isten mindig azzal van, aki állhatatosan kitart."

(Mindszenty József)

Látogatás a dombóvári Reménység
Napközi Otthonban


2010. március 19.


Bozsoki-Sólyom János balatonkiliti református lelkipásztor, Tóth Attila, a Dél-balatoni Református Régió Missziói Bizottságának vezetője és jómagam 2010. március 19-én – a Balatonkiliti és a Ságvári Református Egyházközségek képviseletében – látogatást tettünk a dombóvári Reménység Napközi Otthonban, ahol szakmai napokat tartottak a fogyatékos emberekkel foglalkozó, segítő vagy önkéntes munkát végzők számára. A két napos program alatt nagyon érdekes foglalkozásokat tekinthettek meg a résztvevők.

Az intézményvezető megnyitójában röviden összefoglalta az elmúlt tíz év történetét – a kezdetektől egészen napjainkig. Egyetlen épületen belül komplex fejlesztés folyik, ami magába foglalja a korai fejlesztést, fejlesztő felkészítést és a felnőtt korúak rehabilitációs munkáját. Az intézményben a munka-fejlesztés-szórakozás elve alapján élik mindennapjaikat a gondozottak, és a velük foglalkozó szakemberek.

Külön említést érdemel még az intézmény zenekara, a Reménysugár, mely egyre nagyobb sikereket ér el, nemcsak országszerte, de külföldön is.

Tóthné Finta Margit

Bővebben tájékozódhat az intézményről, s az ott folyó munkáról honlapjukon: www.remenysegdvar.hu

A látogatás során készült képeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Beszámoló a Dél-somogyi területi presbiteri konferenciáról

Szeretettel és barátsággal hívtuk a testvéreket a presbiteri találkozóra, a Barcsi Református Templomba 2010. február 13-ra.

Mint vendéglátók, némi szorongással figyeltük a meteorológiai prognózist, mivel az kemény fagyot, hófúvást, jeges utakat jelzett erre a hétvégére a mi területünkön is.

Az igazi téli időjárás, a hóakadályok ellenére, mégis sorban érkeztek a déli "végek" gyülekezeteiből a presbiterek, a gondnokok, a legtöbb helyről a lelkipásztorok is, még 70-80 km-es távolságból is. Örömmel, meleg teával, kávéval fogadtuk és kínáltuk őket.

9.30-kor, a tervezett időpontban a helyi lelkipásztorunk, Fodor Judit köszöntésével elkezdődött a konferencia.

"Adjatok hálát az Istennek..." zendült fel a szívből jövő zsoltár a mintegy 80-90 résztvevő ajkáról.

Bevezető ajándékképpen a hittanosok egy csoportja gondos felkészüléssel és átéléssel megjelenítette Naámán, az arámi király hadseregparancsnokának bélpoklosságából való csodálatos gyógyulásának történetét. Együtt dicsőítette a gyermekek éneke a felnőtt kórussal az Urat: " Tied a dicsőség és imádat!...

A Lelkésznőnk e történet bibliai versei alapján / II. Királyok 5: 1-19/ tartott áhítatot a hit, az engedelmesség az alázat által történő isteni csodákról.

Majd a kórus kérte énekben a Mindenhatót: " Tégy eggyé, Urunk..."

Siszler István egyháztagunk Jeremiással mondta / Sándor Ernő verse alapján / " Uram, én nem akarok próféta lenni ... engem ne küldj... / de az Úr felel : / ...Csak menj, tovább, ott van a tűz a csontjaidban. " Üzenet ez a presbiternek is.

Kertai Csenge helyi konfirmandus a Káté 1. kérdését és válaszát ismertette : " Mi neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?"

Heidfogel Pál kálmáncsai lelkipásztor alapos, mindenre kiterjedő, nagyszerű előadása hangzott el ezután : „ Az Újszövetség keletkezéséről. „

A tartalmas, tömör előadás után a kávészünetben alakalom nyílott a közvetlen beszélgetésre egymással, gyülekezeti életünk, egyéni dolgaink, örömeink, gondjaink megismerésére.

Jó volt közvetlenül, őszinte barátsággal, ismerkedéssel, eddig kevéssé ismert testvérekkel szeretetben együtt tölteni egy jó félórát, hogy ezután a résztvevő gyülekezetek 1-1 kérdést feldolgozó elemzéseit meghallgassuk, tanuljunk belőle és hozzászóljunk.

A lábodi, kálmáncsai, nagyatádi, csurgói, inkei, csokonyavisontai és barcsi presbiterek ill. lelkipásztorok vezették a konferencia e programpontját.

A kérdések a presbiteri füzetek 1. részéből szóltak:

- Mi a Biblia üzenete számomra?
- Milyen kérdések adódnak abból, hogy a Szentlélektől indítattva szóltak a próféták?
- Mi a különbség a verbális és organikus inspiráció között?
- Ki vagy mi bizonyítja a kánonalkotás helyességét?
- Példák : „ Az Ószövetség írásai Krisztus felé vezetnek?
- Lenne-e helye egy új - talált - páli levélnek az Újszövetségben?
- Van-e kánon a kánonban?

Felüdülést hozott a soron következő szaxofonos duó : „ Nagy vagy, Te, Isten, nagy a Te hatalmad…” / 146. Halleluja / Delibeli Gábor és Siszler István előadásában.

Ezután a helyi gyülekezetből két bizonyságtétel hangzott el:

Dr Cseke István a gondviselő, megtartó Úr szeretetéről beszélt, amelyet gyermekkorától fogva 78 éven át tapasztalt meg, a csodákról, amelyek egész életen át végigkísérték és életútján vezették.

Tóth Béla a 15 éve felépült új templomunk csodákkal kísért történetét ismertette, a 40 milliós tervezett költségvetés helyett 9 millióból elkészült Istenháza építését, élő példákkal színezve Isten vezetését, kegyelmes szeretetét, ajándékát.

A konferencia végéhez közeledve az énekkar „ Adj új erőt, Urunk…” énekkel kérte mennyei Atyánkat, hogy legyen ezután is hű Vezetőnk.

A bejelentések és a következő Dél-somogyi presbiteri konferencia helyének és idejének ismertetése / Kálmáncsa, márciusban / után a helyi gondnok záró imádságával / „ Tiéd legyen, Uram a tisztelet, az áldás a miénk” / és Lelkésznőnk áldásával zárult összejövetelünk.

Ezután a szomszédos barcsi gimnázium éttermébe sétált át valamennyi résztvevő, ott finom ebéddel vendégelte meg kedves vendégeinket a helyi gyülekezet.

Úgy érezzük, hogy – Isten kegyelméből – nagyon szép napot éltünk meg, amelyre mi, barcsiak és a meghívott kedves testvéreink is jó szívvel, megelégedettséggel gondolnak vissza.

Egyedül Istené legyen a dicsőség!

Barcs, 2010. február 28.

Dr. Cseke Istvánné gondnok

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Jézus küldetésében -
a Dél-Balatoni gyülekezetek találkozója

Siófok, 2010. január 30.


Bartha Béla helyi lelkipásztor áhítatával kezdődött január utolsó szombatján a Dél-Balatoni református gyülekezetek siófoki találkozója. A tanítványok kiküldésnek története alapján (Lk. 9, 1-6) igemagyarázatában a jézusi küldetés megvalósításának feltételeiről beszélt.

Az áhítatot követően az együttműködés elmúlt évére tekintettek vissza a jelenlévők. Felidézték a böjti-adventi csendesnapokat, a hittanos találkozókat, a közös somogydöröcskei tábort, a lelkészköri alkalmakat, a lelkészek számára szervezett szupervíziót, a vendég-bibliaórákat. Több ötlet hangzott el arra vonatkozólag, hogy mivel lehetne még szorosabbá tenni az együttműködést, milyen alkalmakra lenne szükség, milyen munkaágakban kellene megtalálni az együttműködés formáit. Az összejövetel végén a munkaágak felelőseit választották meg az egybegyűltek.

Az alkalomról Farkas Gergely kőröshegyi lelkipásztor készített képeket,
melyeket IDE kattintva tekinthet meg!


Az alkalomról Farkas Gergely kőröshegyi lelkipásztor készített videófelvételt,
melyeket IDE kattintva tekinthet meg!


≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Kiút a válságból - a Kanizsai Esték 2. előadása

Tőkéczki László egyetemi docens, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka volt a Nagykanizsai Református Egyházközség által szervezett "Kanizsai Esték" sorozat 2010. január 29. pénteki alkalmának meghívottja.

Az előadásról Farkas Gergely kőröshegyi lelkipásztor készített videóösszeállítást,
melyet IDE kattintva tekinthet meg!


Az alkalomról készült képeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Kiút a válságból - újraindultak a Kanizsai Esték

Nagykanizsán 2010-ben immár tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre a „Kanizsai Esték” előadássorozat. Az elmúlt tíz évben Balogh Tibor esperes-lelkipásztor szervezésében olyan kérdéseket dolgoztak fel az előadók, amelyek valamilyen formában hatással voltak a magyar nemzet, és a kanizsai emberek életére.

Ebben az esztendőben immár tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre az az előadássorozat, mely a helyi református gyülekezet életében fontos esemény.

A presbitériummal úgy döntöttünk, hogy a válság témakörét járjuk körbe. Keressük a válság okát, aztán szeretnénk, ha az előadásokon elhangzanának megoldás javaslatok is, amelyek segítségével meg találhatjuk a kiutat. A témánk tehát „Kiút a válságból – keresztyén szemmel”.
Az első előadás 2010. január 15-én volt. Steinbach József püspök egy vallomással kezdte péntek esti előadását, elmondta: „egy lelkipásztor a válság kérdését más szemszögből közelíti meg, mint egy társadalomtudós vagy szociológus, netán egy közgazdász” ezt követően a jelenleg tapasztalható válság formáiról beszélt.

Egy filmélményének főhősét mutatta be, akinek az életében a sorozatos lelki sérülések, rendezetlen emberi kapcsolatok, kudarcok, veszteségek következtében keletkező stressz miként okozott testi betegségeket. A bibliából Magdalai Mária válságát állította párhuzamként, aki mikor Krisztus sírja mellett állt Mestere elvesztésén szomorkodott.
Következésként válságról akkor beszélünk - állapította meg a püspök-, mikor a jól bevált régi rendszer eresztékei megroppannak. A régiben elbizonytalanodunk, de az új, amiben bízhatunk még nem alakult ki. Nem látjuk, hogyan tovább. Az emberek zömében ott a remény, hogy ez csak átmeneti. Míg a rosszat megéljük, sok mindent átgondolunk, átrendeződik bennünk.
Ez megtisztulással jár. Ha a válság elhúzódik, akkor nagyon súlyos hatással lesz az ember egész személyiségére. Következményként korunk betegségét, a depressziót jelölte meg az előadó, majd hozzátette, a mélység állapotát tartósan megélni elhordozhatatlan állapot.
Ezt követően az előadó kiemelten foglalkozott a manapság gyakori egzisztenciális, anyagi természetű válság kérdésével.

A megoldást keresve az egyén válságára újra felidézte Magdalai Mária történetét, aki ott volt húsvét reggelén Jézus sírjánál. Még nem tudta, hogy Jézus Krisztus, a feltámadott Úr áll mellette. Magdalai Mária komoly válságban volt, hiszen, az emberi kapaszkodóját veszítette el, azt, aki neki a legfontosabb volt. János evangéliumából láthatjuk, hogy Jézus hogyan viszonyul ehhez a válságban lévő asszonyhoz. Azt mondja neki: Mária - megszólítja, és kérdez tőle valamit: „kit keresel?” Nevén szólítja, és elkezd vele beszélgetni, oda áll mellé, meg fogja a kezét. És ezt a szeretetet Mária megérezte, hogy van mellettem valaki ebben a nyomorúságos helyzetben. Ez késszé teszi őt arra, hogy megnyíljon a szeme és a szíve, és rádöbbenjen arra, hogy akit lát az nem a kertész, hanem a Feltámadott Úr. Az életünknek alapvető problémája a halál, a halál ténye.Ha hisszük azt, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, s ő legyőzte a halált, és örök életet adott nekünk, és az örök élet dimenzióiba helyezte a mi földi életünket, akkor egyszerre higgyük el minden megváltozik, minden átértékelődik, minden a helyére kerül. Noha a régi alapvetően összeomlik, adatik helyette egy olyan, amit soha nem vesznek el tőlünk. Ez az új valóban új. Mert az Istentől való, mert békesség költözik a szívembe. Ez egy hatalmas dolog, hogy feltámadott az Úr.
A mi Urunk, Jézus Krisztus a válságban lévő emberhez oda áll és egyszer csak megszólítja, semmit nem tanácsol, hanem megmutatja önmagát, azt a tényt, hogy itt vagyok, feltámadtam, élek, és neked is örök életed van. Ez a gyógyulásnak a titka.
Ezt Goethe a Fauszt-jával szemléltette. A műben a szerző gyönyörűen leírta, amikor a főhős Fauszt nagyon komoly válságot él át, mert az élet nagy dolgain gondolkozik, a nagy végső kérdéseken és nem találja a feleletet, és nem találja a kulcsot. Már úgy érzi, ha nincs válasz, akkor már nem is érdemes élni, és ki akarja inni a méreg poharat. Egyszerre csak a templomból halk de jól hallható éneket hall: „Krisztus feltámadott, szívek örüljetek, új életet éljetek.”
Sokféle válságot átélhetünk, de ha ez a válság azért adatott és a régit azért rombolja le az Isten, hogy ezzel az újjal megajándékozzon bennünket, akkor ez a válság tőle való válság volt, amely azért adatott, hogy építsen, gyógyítson, és hogy biztos alapra helyezze az életünket.

Hella Ferenc lelkipásztor

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
PP – azaz Presbiter Péntek

A Somogyi Egyházmegyében nagy érdeklődéssel kísért Presbiter Péntek rendezvénynek január 15-én a Kaposi Mór Oktató Kórház Mosdósi Kórházrésze adott otthont.

Az egykor református tulajdonú intézményben igazi különlegesség volt, hogy presbiterek, gyülekezeti lelkészek voltunk együtt, a Szentírás üzenetére és Kálvin ma is érvényes tanítására figyelve.

Dr. Major Tamás orvosigazgató-helyettes köszöntötte az egybegyűlteket, majd Vincze István vezető lelkigondozó-kórházi lelkész szolgált áhítattal.

Köntös László egyházkerületi főjegyző érdekes és nagyon szemléletes előadásának címe pedig ez volt: Kálvin és az egyház alkotmánya.


Különös erővel hatott a hallgatóságra, hogy Kálvin egyházlátásában a szabadság, és jó értelembe vett kötelesség és felelősség miként kap teret egymás mellet, sőt egymást szolgálva. Mindez ott hangzott el, ahol átéljük a szabadságunk korlátait, és ahol olyan nagy szükség van bizalomra és nagyfokú kötelesség tudatra.

Hegyi G. Katalin mosdósi kórházi lelkész szervezésében kitűnő vendéglátásban is volt részünk.

Istennek legyen hála ezért az alkalomért!

Ezúton is köszönjük, hogy a kórház otthont adott ennek a rendezvénynek!

Vincze István kaposvári lelkigondozó – kórházi lelkész

Az alkalomról készült képeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Szentesti Istentisztelet a gyerekek szolgálatával a Csokonyavisonta II. (Somogyvisontai) gyülekezetben - 2009. december
Hálaadás Csokonyavisontán

A Csokonyavisontán található Somogyvisontai Gyülekezet 2009. év adventjének 3. vasárnapján köszöntötte fel lelkipásztorát – Oláhné Püsök Ilonát - , abból az alkalomból, hogy 15 éve szolgál a gyülekezetben.

Az ünnepi istentisztelet délután négy órakor kezdődött és Istennek hála ebben az évben már nem először tellett meg az Istennek Szent Hajléka.

Az istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Jakab László Tibor nagyatádi lelkipásztor végezte, majd a tiszteletes asszonyt a falu első embere Csik László polgármester úr köszöntötte. A köszöntők sorában a helyi Borostyán Nyugdíjas klub tartalmas és meghitt műsora következett, majd a gyülekezet hitanosai verssel biztatatták a lelkipásztort. Mindezek után a presbitérium a 134. zsoltár 3 versét énekelte áldáskívánásul és új, Budapesten készítetett palástot adományozott a nagytiszteletű lelkészasszonynak. Perák Balázs gondnok köszöntő szavaiban Steinbach József püspök úr szavait idézte: „Minden lelkészi szolgálat lényegét fogalmazza meg az Ige: a folyamatos személyes jelenlét fontosságát, az állandó pásztori munkát, látogatást, személyes kapcsolattartást. Ennek a szolgálatnak soha nincs vége, de e nélkül a gyülekezet sorvadni kezd." Kívánjuk tiszteletes asszonynak, hogy az új palástot viselje jó egészséggel, és szolgálataiban érezze meg Istenünk meggazdagító, mindenkire kiáradó kegyelmét.

Perák Balázs, gondnok

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Évértékelés Somogyban


A Kaposvári Református Egyházközség gyülekezeti házában találkoztak a Somogyban szolgáló református lelkipásztorok
december 7-én hétfőn.

Bővebb információért kattintson IDE!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Tudósítás a HIDAK gyülekezeteinek életéből -
2009. ősz


Betekintés Homokszentgyörgy, Istvándi, Darány és Kálmáncsa gyülekezeteinek életébe.

Heidfogel Pál lelkipásztor tudósítását IDE kattintva olvashatja el!

A képeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Lelkészbeiktatás a nagykanizsai reformátusoknál


2009. november 28-án lelkészbeiktató ünnepi istentisztelet és szeretetvendégség volt a Nagykanizsai Református Egyházközségben, annak erős várnak épült templomában.

Beiktatták Hella Ferenc lelkipásztort, a megválasztott szolgálattevőt. Tételmondata és igéje a lelkipásztorunknak:

„Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! – azt mondja a Seregeknek Ura.” (Zakariás 4,6/b)

Balogh László presbiter írását IDE kattintva olvashatja el!

Az alkalomról készült képeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Csak nem Kálvin??? - Nem csak Kálvin!!!

Ádventi csendesnap a régióban

Balatonföldvár, 2009. november 29.


- a gyerekeknek adventi barkácsolás,

- a felnőtteknek Dr. Huszár Pál, egyetemi tanár,
a Zsinat világi elnöke tartott előadás Kálvinról.

A képeket IDE kattintva tekintheti meg!

Farkas Gergely kőröshegyi lelkipásztor beszámolóját IDE kattintva olvashatja el!

A felvételekért Nádasdi Péter
enyingi gondnok testvérünknek mondunk köszönetet!


≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Kálvin Somogyszobon!

Reformátorunk, Kálvin János, személyes megjelenésével tisztelte meg a somogyszobiak ünnepi istentiszteletét az elmúlt vasárnap.

Második édesanyja, Spanics Katalin keramikus művésznő segített neki ebben. Az istentisztelet előtt szerényen megbújt egy fehér lepel alatt, onnan hallgatta végig Nagy Csaba esperes úr igehirdetését a Királyok második könyve 4. részének első nyolc versének alapján.

Isten üzenete az volt, hogy amíg üres edényeink vannak, addig a kegyelem áradni fog, csak vigyük edényeinket Istenhez. Az igehirdetés és ima után Szerecz Laura és Nock Gergely második osztályosok szavaltak, majd Danó Laura szintén második osztályos hittanos olvasta fel Kálvin imádságát. Ez után Karsai Gyuláné versmondása következett. Mindezeket Kálvin meghatottan hallgatta végig a lepel alatt, de ez után már nem rejtőzhetett többé, mert Esperes úr leszedte róla a leplet.

S Kálvin János szobra teljes szépségében mutatkozott meg minden résztvevő előtt, akik voltak szép számmal, Szobról és a környező gyülekezetekből, Bolhásról, Somogyudvarhelyről, Nagyatádról. Kálvint és a gyülekezetet Sikter János evangélikus lelkész köszöntötte ezután, melyre Kálvin meghatott némasággal válaszolt.

Az istentisztelet után magára hagytuk Kálvint a templomban, hadd dolgozza fel az eseményeket csendes magányában. A résztvevők átvonultak a gyülekezeti teremben előkészített szeretetvendégségre, ahol minden földi jó várta az egybegyűlteket.

Szép Sándor lelkipásztor

Az alkalomról készült képeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
November 16. – International Day For Tolerance
(a Tolerancia Nemzetközi Napja)


A Balatonkiliti Református Egyházközség istentiszteletein évek óta közreműködnek azok a fogyatékkal élő fiatalok, akik a gyülekezettel egyazon városrészben élik mindennapjaikat. A Tolerancia Nemzetközi Napja alkalmából pedig még nagyobb figyelmet szentelnek a sérült embereknek – ez a fokozottabb odafigyelés fogalmazódik meg az istentiszteleteken is.

Bozsoki-Sólyom János balatonkiliti lelkipásztor gondolatait
IDE kattintva olvashatja el!


Bozsoki-Sólyom János balatonkiliti lelkipásztor prédikációját
IDE kattintva olvashatja el!


A november 16-ai istentisztelet liturgiáját IDE kattintva tekintheti meg!

Farkas Gergely kőröshegyi lelkipásztor által készített 1. videóösszeállítást
IDE kattintva tekintheti meg!


Farkas Gergely kőröshegyi lelkipásztor által készített 2. videóösszeállítást
IDE kattintva tekintheti meg!


≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Kálvin park avatás volt Szóládon

2009. november 7.


Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor beszámolóját IDE kattintva olvashatja el!

Az alkalomról készült felvételeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Halottak napi hálaadás Mezőcsokonyán

Emlékezni és hálát adni gyűltek össze a mezőcsokonyai református gyülekezet tagjai november 2-án délután a temetőkertbe. Október hónap során Kutasiné Molnár Boglárka lelkipásztor javaslatára és Zelenák István gondnok szervezésében három sírhelyet tettek rendbe a gyülekezeti tagok.

Kutasiné Molnár Boglárka lelkipásztor beszámolóját IDE kattintva olvashatja el!

Az alkalomról készült képeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈Reformációs ünnepségek
a csurgói református gimnáziumbanKovács József igazgató beszámolóját IDE kattintva olvashatja el!

További híreket a gimnázium életéből az iskola megújult honlapján kaphat,
melyet IDE kattintva érhet el!


A Gimnázium Picasa galériájába IDE kattintva kukkanthat be!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Kaposmérői Kálvin-nap

„Megemlékező és megújuló délutánt” tartott a Kaposmérői Református Egyházközség október 31-én, szombaton.


Reformáció ünnepén emlékeztek meg a gyülekezet tagjai Kálvin János genfi reformátor születésének ötszázadik évfordulójáról.

Kutasiné Molnár Boglárka lelkipásztor beszámolóját IDE kattintva olvashatja el!

Az alkalomról készült képeket IDE kattintva tekintheti megl!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
A régió gyülekezeteinek reformációi megemlékezése közös úrvacsorás istentisztelet keretében

Bálványos, 2009. október 31.

A képeket Nádasdi Péter enyingi gondnok testvérünk készítette, melyeket
IDE kattintva tekinthet meg!


≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Akik találkoztak Jézussal

Ötödik evangelizációs alkalom Marcaliban, a hatéves templomban


Galuska Ilona presbiter beszámolóját IDE kattintva olvashatja el!

Az alkalomról összefoglalót készített a Marcali TV, melyet IDE kattintva tekinthet meg!

Az alkalomról készült képeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Az év diákja 2009" - "Az év tanára 2009" díjak átadása a csurgói CsVM Református Gimnáziumban


Nagy Csaba esperes úr a Somogyi Református Egyházmegye - mint fenntartó - nevében tette a felajánlást, hogy részesüljön jutalomban az év diákja és az év tanára.

A tantestület jelölése alapján a diákság szavazott egy héttel ezelőtt, hogy kit tartanak méltónak a cím elnyerésére. A jelöltek voltak: Németh Olga Mária 2. o, Németh László 3.o, Kovács Edina 4. o, Kardos Nikolett 4. o, Papp Máté 5. o, Radics Fanni 6. o, Füstös Mária Karina 7. A, Sikter András 7. A, Tóth Szabolcs 7. A, Sikter Anna 10. A, Tóth Zsófia 10. A Fridrich Máté 12. A, Michalovics Viktória 12. A osztályos tanulók.

A harmadik legtöbb szavazatot Németh László 3. osztályos tanuló, a második legtöbb szavazatot Michalovics Viktória 12. A osztályos tanuló kapta.

Az év diákja a 2009-es évben Tóth Zsófia 10. A osztályos diák lett.

A diákok jelölése alapján a tantestület szavazott az év tanáráról.

Az elismerő címet ebben az évben Polaneczki Ottó tanár úr kapta.

A részletes beszámolót IDE kattintva olvashatja el!

Az alkalomról készült képeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Karácsonyi ünnepségek a Csokonaiban

2009. december 24-én csütörtökön este 16 órakor úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet és karácsonyi ünnepség volt a református templomban. Igét hirdetett Szabó Levente református lelkipásztor, iskolánk Igazgatótanácsának tagja.

2009. december 25-én pénteken 15 órai kezdettel a kisiskolások karácsonyi istentiszteletén igét hirdetett Fodorné Ráskó Éva református lelkipásztor. Minden osztály rövid műsorral készült az estére.

A képeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Hálaadó istentisztelet volt Kálmáncsán

Az alkalomról készült képeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Hálaadó istentisztelet volt Siófokon
a gyülekezet 100. és a templom felszentelésének 15. évfordulója alkalmából


Bartha Béla lelkipásztor beszámolóját IDE kattintva olvashatja el!

A siófoki gyülekezet és a templom építésének történetét képekben IDE kattintva tekintheti meg!

Steinbach József püspök úr prédikációját IDE kattintva hallgathatja meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
„ Hívj segítségül engem a nyomorúság idején!
Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.”
(Zsoltár 50,15)

Harangszentelő Kötcsén

2009. október 17.


Az alkalomról készült képeket IDE kattintva tekintheti meg!

A kötcsei imaházról, haranglábról és környezetéről készült képeket IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Regionális Presbiteri Konferencia volt Nagyatádon

A beszámolót IDE kattintva olvashatja el!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Kálvin emlékünnepség Balatonkilitin

2009. október 3.

Bozsoki-Sólyom János balatonkiliti lelkipásztor beszédét
IDE kattintva olvashatja el!


Az alkalmon készült fotókat IDE kattintva tekintheti meg!

Az ünnepségről készült videót IDE kattintva nézheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Hálaadó istentiszteletet tartott a balatonszabadi gyülekezet a megújult templombelsőért

2009. szeptember 27-én

Győri-Daniné Tóth Anett balatonszabadi lelkipásztor beszámolóját
IDE kattintva olvashatja el!


Az alkalmon készült fotókat IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
A Balatonkiliti reformátusok
támogatásával nyaraltak
a fogyatékkal élő fiatalok

Kemenesalja, 2009. nyár


Bozsoki-Sólyom Eszter beszámolóját IDE kattintva olvashatja el

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Séllyei tábor

Somogydöröcske, 2009. június 22 - 27.


Erdélyi Teréz beszámolóját IDE kattintva olvashatja el

A táborban készült fotókat IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Hálaadó istentisztelet Kadarkúton

2009. augusztus 16.


Uszkay Huba lelkipásztor beszámolója

S. dr. Lackovits Emőke néprajzkutató beszámolója

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
HAL-ÁSZ tábor Kadarkúton

2009. nyár


Uszkay Huba lelkipásztor beszámolóját IDE kattintva olvashatja el!

Az alkalmon készült fotókat IDE kattintva tekintheti meg!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Szlukovinyi Károlyné Irénke néni munkáját
Kiss Ferenc-díjjal jutalmazta a Zsinat


Irénke néni a kőröshegyi egyházközség tiszteletbeli gondnoka,
akinek egész életét meghatározza diakóniai lelkülete.

További szolgálataira, életére Isten áldását kérjük!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
„Nem azé aki akarja, nem azé aki fut, hanem a könyörülő Istené!”

A Pro Pannonia Reformata díj kitüntetettje: Kiss Lajos

Kiss Lajos, a Kaposvári Református Egyházközség örökös főgondnoka a közel múltban Pro Pannonia Reformata díjat vehetett át.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
www.reformatussomogy.shp.hu

Honlapkészítés